Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

5. Mezinárodní konference o potravinářství a biotechnologiích

5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology

V březnu příštího roku se uskuteční mezinárodní konference zaměřená na téma biotechnologií, a to zejména ve vztahu k potravinám - 5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology. Konference se bude konat v Malajsii a dává si za cíl propagovat výzkum a vývoj ve zmiňovaném oboru. Dalším cílem je podpořit výměnu informací mezi výzkumníky, vývojáři, inženýry, ale i studenty a praktikanty z celého světa.

Témata, která jsou z pohledu organizátorů pro konferenci vítaná, zahrnují:

bulletrůzné druhy biotechnologií – zemědělské, potravinářské, environmentální, farmaceutické průmyslové, lékařské, rostlinné, živočišné, mořské aj.
bulletmikrobiologie a technologie založené na mikroorganismech
bulletbioremediace znečištěných lokalit
bulletbioinformatika
bulletenzymové inženýrství
bulletstruktura DNA a RNA a jejich sekvenování
bulletregulace genů a databáze genetických expresí
bulletproteinové a genové nosiče
bulletbuněčné a tkáňové inženýrství
bulletumělé orgány a implantáty
bulletbiosensory a molekulární diagnostika
bulletnanotechnologie
bulleta další.

Tématicky zaměřené příspěvky lze stále posílat elektronicky na adresu organizátorů, a to do 20.10.2013. Další podrobnosti ke konferenci lze najít na příslušných internetových stránkách.

Zdroj: http://www.icfeb.org/

Reminder to content type on to