Organizace seminářů, konferencí
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
Od počátku letošního roku (2006) zavádíme tuto rubriku podávající zprávu o aktivitách našeho Sdružení nad obvyklý program informování o událostech v oblasti biotechnologií.
zveřejněno zpráva
 22. května 2006 18. května se konal na České zemědělské univerzitě celodenní seminář „Geneticky modifikované organismy“. Text referátu
 22. května 2006 27. dubna proběhla na katedře Environmentálních studií Fakulty Sociálních studií MU diskuse na téma „Předběžná opatrnost“ v nakládání s GMO. Diskutující Lubica Lacinová a Jaroslav Drobník. Teze
 23. – 26. února 2006 jsme se zúčastnili pracovního semináře projektu v rámci FP6 CISCI – (Contract no 511114). Charakteristika projektu
15. března 2006 Z historie, aneb jak se vše zrodilo.  Celý článek ...
16. – 18. února 2006 se konala na Zemědělské fakultě Jihočeské University konference „Biotechnologie 2006“ Na plenárním zasedání přednesl prof. Jaroslav Drobník referát „Biotechnologie v evropském zemědělství“, který byl zařazen do sborníku. Text referátu
14. února 2006 se konala porada Potravinářské komory o české účasti v platformě FOOD FOR LIFE. Podali jsme návrh na cíle bodu Potraviny a spotřebitel, který byl začleněn do konceptu vize české platformy. text konceptu bodu
18. ledna 2006 na Klubu Sisyfos přednesl prof. Jaroslav Drobník, přednášku Obrat Evropy ku geneticky modifikovaným potravinám.

Shrnula genesi evropské legislativy týkající se GMO, která byla vybudována jako antiimportní bariera proti levným zemědělským produktům. Tato politika začala poškozovat ekonomiku a konkurenceschopnost EU, a proto Komise ji začíná korigovat, což však naráží na odpor některých členských států. Přednáška vyjde ve sborníku Klubu Sisyfos. Celý text

18. ledna 2006 Pro Jihomoravské Inovační Centrum (JIC), se kterým BIOTRIN spolupracuje na portálu podávajícím přehled o biotechnologii www.gate2biotech.com jsme vypracovali dvě studie

Present Czech biotech research highlights a The Future of Czech Biotechnology, které vyjdou ve sborníku JIC.

Reminder to content type on to