Uveřejnili jsme v médiích
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
Od počátku letošního roku (2006) zavádíme tuto rubriku podávající zprávu o aktivitách našeho Sdružení nad obvyklý program informování o událostech v oblasti biotechnologií.
změněno 11.XII.2006
zveřejněno zpráva
11. prosince 2006 Průvodce biotechnologiemi
biotechnologie v zemědělství a potravinářství
v nakladatelství ACADEMIA
náhled
14. listopadu 2006 Podivná politika pana komisaře
Hospodářské noviny.
Upozorňuje na nekvalifikovaný přístup komisaře EK pro životní prostředí Stavrose Dimase.
Text příspěvku
8. listopadu 2006 pořádala AV ČR v rámci Týdne vědy v Praze Kulatý stůl na téma Geneticky modifikované organismy.
J. Drobník uvedl problém využití rostlin jako surovin pro chemický průmysl a uplatnění transgenose k tomuto účelu vstupem Průmyslové suroviny z polí.
Prezentace PowerPoint
8. listopadu 2006 Rostlinolékařské dny proběhly v Pardubicích 8. a 9. 11.
Jelikož kolidovaly s „Kulatým stolem“– pořádaným AV ČR, dodal J. Drobník referát písemně na téma „Využití genetické modifikace v ochraně rostlin“. Stručně se zabýval historií transgenose a soustředil se na podstatu a využití Bt plodin.
Text příspěvku
16. října 2006 Organizace OSN pro potraviny a zemědělství (FAO) uspořádala v Praze od 16. do 20. října pracovní seminář. J.Drobník na něm v úvodu zasedání „Central European experiences”. Zabýval se zejména politováníhodnou desinformací veřejnosti o genetických modifikacích, která je důsledkem dvacetileté negativní propagandy a vede k neoprávněným předsudkům. N výsledcích Eurobarometru demonstroval relativně nejlepší situaci ČR v regionu střední Evropy.
Text příspěvku
15. září 2006 Názor iHNed je odpověď na příspěvek propagující Jeremy Rifkina a argumentující účelově vybranými polopravdami.
28.-30. července 2006 Kterých „nových“ biotechnologií se máme bát? (Ad Jeremy Rifkin)
Hospodářské noviny
. Reaguje na nešťastnou volbu Hospodářských novin z nepřeberného množství amerických autorů nevybrat kvalifikované autory, ale populistického agitátora. Propaguje MAS, aniž čtenářům vysvětlí, co to vlastně je, zavrhuje transgenosi kvůli „rizikům“ aniž doloží o jakých mluví.
Text příspěvku
26. června -2. července 2006 se konal v Českých Budějovicích 23rd World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences.
Jeho součástí byl panel o genetických modifikacích, na kterém J. Drobník přednesl referát “Genetically modified organisms and the environment”. Zdůraznil, že využití GMO v rozvojových zemích může omezit odlesňování za účelem rozšiřování zemědělské půdy a obecně snížit chemizací. Bohužel, obavy GMO se zneužívají k vytváření antiimporrtních bariér.
Text příspěvku
léto 2006 Evropské dilema a my
Revue Politika
. Jde o příspěvek do čísla zabývajícího se hlavně otázkou venkova. Evropa má nadbytek produkce potravinářských plodin, ale nemůže omezit zemědělskou výrobu, protože by zkolabovala sociální struktura venkova.
Text příspěvku
23. června 2006 Fakta, ne hesla.
Hospodářské noviny
, je stručná reakce na obecné proklamace Zelených, zdůrazňující nutnost uvádět konkrétní situaci a požadavky v reálných formulacích podložených čísly.
18. května 2006 referát na konferenci Geneticky modifikované organismy  organizovaný MZe,
Historie biotechnologického šlechtění.
Text příspěvku
27. dubna 2006 Na Fakultě Sociálních studií MU, Brno se konala diskuse o Principu předběžné opatrnosti, na kterou byl pozván J. Drobník a přednesl na toto téma příspěvek.
Text příspěvku
 18. března 2006 ČR-1 Radiožurnál vysílá (17.15 - 17.30) v pořadu „Duel“ diskusi mezi prof. Drobníkem a M. Klimovičovou –Greenpeace.
15. března 2006
  1. prof. Drobník a ing. Říha jsou pozváni do ČT 1 do pořadu „Dobré ráno“.
  2. Sdružení Biotrin a Tiskový odbor AV ČR pořádají tiskovou konferenci. Zúčastnilo se 17 žurnalistů a poradce zemědělského výboru Sněmovny dr. M. Tyl.
  3. Na základě TK byl požádán prof. Drobník o živý vstup do ČRo-1 Radiožurnál (15.30).
Pozvánka
Program tiskové konference
4. dubna 2006 Bojí se Evropané potravin?
Lidové noviny.
Zpráva využívá výsledky šetřené Eurobarometru, že lidé se nejvíce obávají otravy potravinami.
Text příspěvku
6. března 2006 Vychází příspěvek v Hospodářských novinách pod titulkem „Jakými univerzitami ohromí svět Evropa?“
Text příspěvku
15. února 2006 Do Hospodářských novin byl zaslán příspěvek Muslimská věda sprintuje upozorňující na vědecký program muslimských zemí a informující o snaze muslimů odstranit zpoždění v přírodních a technických vědách.
Text příspěvku
15. února 2006 Na konferenci „Biotechnologie 2006“ v Českých Budějovicích 15.2. přednesl J. Drobník referát o legislativě v oblasti geneticky modifikovaných organismů
Text příspěvku
18. ledna 2006 Seminář klubu Sisyfos
J. Drobník v referátu Evropa se vrací ke geneticky modifikovaným potravinám se věnoval způsobu,jakým Evropská unie spolu s některými globálními nátlakovými organizacemi zneužívá vědu a šíří pavědu, aby navodily v občanech obavy z geneticky modifikovaných organismů a vytvořili tak bariéru proti dovozu levných zemědělských produktů z amerického kontinentu.
Text příspěvku
Reminder to content type on to