Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Celosvětová diskuze ohledně přístupu veřejnosti a jejímu podílení se na tématu GMO

Global Roundtable to Discuss Access to Information and Public Participation on GMOs

Za měsíc (16.-17.10.2013) se ve švýcarské Ženevě uskuteční celosvětová diskuze týkající se geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jde o společný projekt pod hlavičkou Cartagenského protokolu a Aarhuské úmluvy. Diskuze bude zaměřena na otázky ohledně GMO ve vztahu k veřejnosti. Diskutovat se bude přístup veřejnosti k právu a informacím týkajícím se GMO a také celkové podílení se veřejnosti na tématu GMO. Vedle těchto klíčových témat se na akci budou prezentovat i zkušenosti, zejména překážky a výzvy, při implementaci Lucca Guidelines on GMO a článku 23 Cartagenského protokolu. Setkání je také dobrou příležitostí pro navázání spolupráce a vytvoření národních kapacit v oblasti GMO i stanovení priorit pro budoucí práci. Registrace na tuto akci je možná do 2.10.2013 prostřednictvím emailu public.participation@unece.org. Podrobnější informace lze najít na internetových stránkách http://www.unece.org/gmo_2013.html.

Zdroj: United Nations Economic Commission for Europe - http://www.unece.org/gmo_2013.html

Reminder to content type on to