Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Co bude na programu 6. mezinárodní konference o koexistenci

Which topics will be presented at the 6th International Conference on Coexistence

Blíží se listopadová konference o koexistenci. Jedná se v pořadí již o 6. ročník mezinárodního setkání na téma koexistence zemědělských systémů založených na GM a ne-GM plodinách. Tentokrát se konference uskuteční v Portugalsku, v hlavním městě Lisabon ve dnech 12.-15.11.2013. Minulý týden byl zveřejněn aktualizovaný program, který opět nabízí pestrou škálu témat souvisejících se souběžnou existencí GM plodin a jejich konvenčními protějšky:
bulletzemědělské systémy a jejich koexistence na úrovni farmy a regionu
bulletsegregace v potravinářském a krmivářském sektoru
bulletvliv koexistence a rozdílných regulatorních rámců na potravinářský a krmivářský průmysl, mezinárodní obchod a konkurenceschopnost
bulletdetekce povolených a nepovolených GMO
bulletmožnosti a omezení koexistence v systémech založených na zemědělské biodiverzitě
bulletnové modifikace, plodiny i cílové trhy
bulletpřenos genů a semen – poznatky výzkumu a modelování
bulletrezistence plevelů – staré i nové pohledy na koexistenci
bulletinovativní vnímání, komunikace a rozhodování v oblasti koexistence
bulletpohled potravinářského, krmivářského a lesnického průmyslu
bulletdopady zahrnutí socio-ekonomických aspektů do rozhodovacího systému

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že program je velmi bohatý a zahrnuje všechny myslitelné otázky v oblasti koexistence systémů založených na GM a ne-GM plodinách. Z českého pohledu je potěšující, že i v této oblasti máme dva aktivní zástupce, a tím je doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. jako předsedající jedné z plenárních sekcí (pohled potravinářského, krmivářského a lesnického průmyslu) a RNDr. Jaroslava Ovesná, Csc., která přednese příspěvek na téma „praktické zkušenosti s koexistencí GM a ne-GM sektoru“.

Registrace na konferenci je stále možná, a to i v průběhu samotné konference (např. na vybraný jeden den).

Zdroj: http://gmcc13.org/files/Program_26SEPTEMBER2013.pdf

2013-10-08
Reminder to content type on to