Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Dřívější zastánce anti-GMO kampaně dnes kárá Greenpeace

Former anti-GMO advocate chastises Greenpeace

Mark Lynas, viceprezident světového ekonomického fóra zabývajícího se novými technologiemi a povoláním environmentalista, dříve spolupracoval s Greenpeace na anti-GMO kampani. Dnes věří, že pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin zvyšuje biodiverzitu, a dokonce, že GM plodiny mohou být přínosem pro ekologické zemědělství, neboť není nutné používat chemikálie. Lynas chtěl původně do své knihy God Species zařadit anti-GMO kapitolu, ale nenašel pro ni žádné relevantní vědecké podklady. Naopak, mnoho vědeckých poznatků hovořilo ve prospěch GM plodin. Lynas tedy změnil svůj původní postoj a zpětně hodnotí i své aktivity spojené s organizací Greenpeace. Podle Lynase se Greenpeace nechová jako vědecká ale spíše jako náboženská instituce, která má svojí ideologii, ale nepřijímá fakta a důkazy. Jako problematické vidí i neprůhledné financování této organizace, která si se svým vysokým rozpočtem (350 mil. dolarů) mj. může klidně dovolit platit soudní poplatky a financovat velkolepé PR akce jako nikdo jiný.

Zdroj: http://www.manilatimes.net

Reminder to content type on to