Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Evropský soudní dvůr: Průtahy ve schvalování GM plodin jsou protiprávní

Court of Justice of the European Union: Delays in the approval procedure of new GM crops are unlawful

Evropská komise (EK) prohrála spor se společností Pioneer Hi-Bred, která ji žalovala za nečinnost ve schvalovacím řízení na uvádění do oběhu GM kukuřice 1507, která byla určena i pro pěstování. Podle Evropského soudního dvora (ESD) měla EK v roce 2009 po hlasování ve výboru členských států postoupit žádost dále Radě a nikoli opakovaně žádat o stanoviska Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). ESD uložil Evrospké komisi pokutu. Celý text rozsudku je dohledatelný na webových stránkách ESD pod číslem případu T-164/10.

Zdroj: http://curia.europa.eu

Reminder to content type on to