Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Irští bramboráři chtějí být konkurenceschopní s pomocí biotechnologií

Irish farmers want to be competitive with the help of biotech solution

Zástupce irských bramborářů Thomas Carpenter vyzval na konferenci v Dublinu evropskou společnost, aby prozkoumala, jak využít možnosti biotechnologií k redukci plodinových ztrát a jak zároveň předejít environmentálním obavám.

Brambory jsou v Irsku společně s pšenicí hlavními zemědělskými plodinami. Carpenter uvedl, že výnosy těchto dvou plodin se za posledních 20 let ustálily a běžnými metodami nelze dosáhnout na maximální výnosový potenciál, z něhož dnes schází až 30 % z důvodu ztrát způsobených škůdci, chorobami, environmantálními a klimatickými faktory. Vzhledem k rostoucí světové poptávce po potravinách a zvyšujícím se environmentálním nárokům, společně se snižující se nabídkou pesticidů k ochraně plodin, vidí Carpenter jako nezbytnou cestu biotechnologické řešení a jeho přijetí evropskopu společností.

Zatímco biotechnologie jsou bez problémů přijímány v medicíně, průmyslu i v zemědělském sektoru, spotřebitel se k nim stále staví negativně. Evropští farmáři se tak ocitají v bezvýchodné situaci, kdy musí ekonomicky konkurovat dováženým produktům geneticky modifikovaných plodin, které sám nesmí pěstovat.

Carpenter tak volá po lepším politickém vedení, konsistentní politice, robustním nezávislém výzkumu a následně edukativním programu, který by pomohl evropským spotřebitelům pochopit přínosy biotechnologií.

Zdroj: http://www.ifa.ie/

2013-10-29
Reminder to content type on to