Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Jaké GM potraviny se mohou vyskytnout na českém trhu?

Which GM food can occur on the Czech market?

47. Tolik druhů GMO může být aktuálně používáno jako potravina nebo potravinový doplněk na evropském, tedy i českém trhu. Jde konkrétně o 27 typů GM kukuřice, 8 typů GM bavlníku, 7 typů GM sóji, 3 typy GM řepky a po jednom typu GM cukrovky a GM brambor. Seznam všech GMO povolených jako potravina v EU je uveden ve veřejně dostupném registru Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/food. V tomto seznamu figurují pouze GMO, které prošly náročným schvalovacím procesem, včetně podrobného hodnocení rizik, kde se mj. posuzovala i jejich toxicita nebo alergenicita.

Potraviny obsahující, sestávající nebo vyrobené z GMO musí být na českém trhu značeny, a tak lze vysledovat, jaké je u nás zastoupení takových produktů. Ačkoliv se jedná o poměrně širokou paletu potravinářských produktů, v kterých by uvedené GM plodiny mohly být uplatněny, praxe je zcela odlišná.

Biotrin se touto otázkou např. zabýval v rámci evropské studie Consumerchoice. Na českém trhu nalezl především rostlinné oleje obsahující GM sóju, v menší míře pak popcorn, crackery, smažené brambůrky, majonézu či čokoládu. To bylo v roce 2006. S ohledem na přetrvávající skepticismus u GMO v EU se dá předpokládat, že opakovaný výzkum by nebyl početně úspěšnější, spíše naopak.

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, že jste se v obchodě setkali s potravinou vyrobenou z GMO a jaká to byla. Kromě rostlinných olejů s GM sójou je totiž velice těžké takovou potravinu na českém trhu objevit.

Zdroje: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
a též zde: http://www.biotrin.cz

Reminder to content type on to