Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Krmná studie neprokázala negativní efekty GM kukuřice na zdraví nosnic

Feeding study do not show any adverse effects of GM corn on laying hens

Na Čínské zemědělské univerzitě provedli výzkumnou studii, která sledovala, jak budou reagovat nosnice na krmivo obsahující geneticky modifikovanou (GM) kukuřici BVLA430101. Jedná se o transgenní kukuřici transformovanou mikrobiálním genem pro fytázu phyA. Fytáza, která se podílí na rozkladu kyseliny fytové, má velký význam ve zvyšování nutriční hodnoty krmiv pro monogastrické živočichy, tedy i nosnice. Mezi sledovanými efekty studie byl např. vliv na hmotnost vnitřních orgánů, biochemické parametry a stravitelnost živin. Výzkumníci sledovali 144 nosnic starých 50 týdnů, které byly náhodně roztříděny do dvou skupin. 16 týdnů bylo podáváno jedné skupině nosnic krmivo obsahující GM kukuřici; druhá – kontrolní skupina konzumovala krmivo bez GM kukuřice.

Výsledky studie neprokázaly žádné nežádoucí efekty při konzumaci GM kukuřice. Ve svalech ani v reproduktivních orgánech nosnic nebyly nalezeny geny GM kukuřice. Nadto se ukázalo, že GM kukuřice transformovaná mikrobiálním genem pro fytázu phyA může zlepšit stravitelnost fosforu u nosnic.

Zdroj: http://www.ajas.info/Editor/manuscript/upload/AJAS_Jan2014_27_77.pdf

Reminder to content type on to