Monsanto vzdalo své plány na pěstování GM plodin v Evropě
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN

Monsanto vzdalo své plány na pěstování GM plodin v Evropě

17. července 2013 oznámila společnost Monsanto, že stahuje všechny své žádosti o pěstování GM plodin v Evropské unii. Jedná se o šest žádostí o různé typy GM kukuřice, po jedné žádost o pěstování sóji a cukrovky, tolerantní k herbicidu. Jedinou výjimku, kde bude schvalovací řízení pokračovat, představuje žádost o obnovu povolení pro GM kukuřici MON810, odolnou k housenkám zavíječe kukuřičného, která se v Evropě v omezené míře pěstuje v několika zemích, především ve Španělsku.

Podle svého prohlášení se Monsanto na evropském trhu nadále soustředí na prodej konvenčních osiv a na prosazování povolení pro dovoz a zpracování GM plodin pěstovaných mimo EU.

Po společnosti BASF, která již v loňském roce zastavila projekty na pěstování GM brambor v Evropě a přemístila svůj výzkum do USA, je Monsanto dalším velkým biotechnologickým hráčem, který Evropu opouští.

ohlasů v tisku je mnoho, například:

http://www.presseurop.eu/cs/content/news-brief/3982031-monsanto-se-vzdava-planu-pestovat-v-evrope-gm-plodiny

http://www.monsanto.com/global/uk/newsviews/Pages/monsanto-focus-on-conventional-breeding-in-europe.aspx

Reminder to content type on to