Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Označování GM produktů ve státě Washington neprošlo

GM Food Labeling Rejected in Washington State

V článku ze dne 4.11.2013 "USA: označování GM potravin bude stát spotřebitele peníze" jsme informovali o chystaném referendu ve státě Washington, které se týkalo hlasování o Iniciativě 522. Ta vybízela k povinnému značení potravin vyrobených z GMO. Velkým oponentem této iniciativy byla mj. i Washingtonská akademie věd.

Voliči ve Washingtonu nakonec rozhodli, že takové značení potravin nebude. S Iniciativou 522, která povinné značení požadovala, přišli anti-GMO aktivisté, jejichž cílem je úplně zakázat tyto potraviny. Iniciativa byla výrazně oponována z mnoha stran – rodinnými farmami, vědci, doktory, spotřebiteli a podnikateli v celém státě. Byla vytvořena i kampaň „NE Iniciativě 522“. V rámci referenda pak washingtonští voliči hlasovali z 54,8 % proti této iniciativě; 45,2 % voličů by naopak povinné značení uvítalo.

Podle Dany Biebrové, mluvčí kampaně „NE Iniciativě 522“ se jedná o vítězství pro washingtonské spotřebitele, plátce daní i rodinné farmáře napříč celou zemí. Potravináři si navíc stěžovali, že povinné značení potravin z GMO by spotřebitelům poskytovalo nepřesné a zavádějící informace o potravinách, které si kupují, a zároveň by značně vzrostly náklady pracujících rodin, které by povinné značení včetně souvisejících regulačních a kontrolních nákladů zaplatily.

Marion Nestle, profesorka výživy na univerzitě v New Yorku si myslí, že je to pouze otázkou času, kdy podobná iniciativa značit GM potraviny u spotřebitelů projde. Podle ní jsou totiž potravinářské společnosti čím dál méně ochotné investovat peníze do proti-kampaní (jako byla „NE Iniciativě 522“). Sama se nedomnívá, že by potraviny z GMO byly nebezpečné.

Příslušný americký úřad (FDA) říká, že značení potravin z GMO není nutné, neboť je považuje za funkčně stejné jako potraviny vyrobené z ne-GMO.

Zdroj::: http://www.foodsafetymagazine.com

Reminder to content type on to