Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Pěstování GM plodin v ČR

GM crops growing in the Czech Republic

Česká republika je jednou z mála zemí EU, kde se produkčně pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny. Pro upřesnění, pěstuje se pouze GM kukuřice typu MON810 odolná vůči zavíječi kukuřičnému, a prozatím na malé ploše orné půdy s ohledem na celkovou výměru kukuřice v ČR. Ačkoliv zkušenosti s pěstováním této kukuřice v našich podmínkách jsou dobré (viz publikace Ministerstva zemědělství Dosavadní zkušenosti s pěstováním geneticky modifikované Bt kukuřice v ČR 2005 – 2009), její plochy od roku 2008 klesají (r. 2008 – 8.380 ha, r. 2013 – 2.560 ha). Příčiny můžeme hledat zejména ve stále trvající nedůvěře evropských spotřebitelů vůči GM plodinám a jejich produktům. A to je nutné dodat, že produkty GM kukuřice MON810 jsou v ČR užívány výhradně ke krmení hospodářských zvířat. K poklesu ploch jistě přispěl i fakt, že se omezila nabídka a s tím i propagace osiva GM kukuřice v ČR, mj. kvůli omezení aktivit firmy Monsanto v EU, která vlastní práva na pěstování této plodiny..

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace

2013-09-15
Reminder to content type on to