Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Proč někteří nechtějí označování GM potravin

Why somebody do not want to label biotech food

V New Hampshire bylo v loňském roce na oficiální úrovni diskutováno zavedení povinného označování GM potravin. Konkrétně se jednalo o návrh tamního zákona House Bill 660, který byl předložen v lednu loňského roku. K posouzení jej dostala Komise pro životní prostředí a zemědělství (Environment & Agriculture Committee).

Zástupci této komise, kteří návrh prostudovali - konkrétně předsedající Tara Sad a řadový člen Bob Haefner, se postavili proti povinnému označování. Rozhodování to určitě nebylo jednoduché a jednoznačné, neboť k návrhu zákona se sešli celkem 19x a důkladně projednávali každý jeho detail. Zde je jejich vysvětlení pro odmítnutí povinného značení GM potravin:

bulletZa prvé, neexistuje jediná důvěryhodná vědecká studie, která by předložila důkazy o rozdílech ve složení GM a ne-GM potravin, ani v jejich nutriční hodnotě či dopadech na zdraví konzumentů. Navíc, GM potraviny se v USA konzumují již více než 20 let. Povinné označování by implikovalo, že rozdíly mezi GM a ne-GM potravinami existují, a tedy by uvádělo spotřebitele v omyl.
bulletZa druhé, mnoho právních expertů se vyjádřilo v tom smyslu, že zavedení povinného značení by bylo protiústavní. Konkrétně by šlo o nepřiměřený státní zájem, podlomení volné ruky trhu a narušení mezistátního obchodu. Pravděpodobně by došlo i k finančnímu přetížení obecného státního fondu, protože by se daly očekávat žaloby ze strany obchodu.
bulletZa třetí, tento zákon je nevymahatelný. Odbor, který by měl na starosti uvedení zákona do praxe - Health and Human Services Department – odhaduje náklady na 125.000 – 500.000 dolarů ročně. Otázka je, kdo by to zaplatil?
bulletA za čtvrté, označování potravin je federální, nikoliv státní záležitostí. Americká Food and Drug Administration určuje, jaké údaje budou uváděny na potravinách. Nejedná se však o informace, které by měly uspokojit zvědavost spotřebitelů, ale o informace důležité pro zdraví spotřebitelů a bezpečnost produktu. FDA společně s American Medical Association, National Academies of Science a World Health Organization věří, že GM potraviny jsou stejné jako jejich klasické formy, a to jak po stránce nutriční, tak i zdravotní.
Zdroj: http://www.unionleader.com
Reminder to content type on to