Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Publikace FAO o biotechnologiích pro drobné producenty

FAO publication about Biotechnologies at Work for Smallholders

Mezinárodní organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) vydala publikaci o přínosech biotechnologií pro drobné zemědělce a rybáře v rozvojových zemích. Jsou v ní zachyceny konkrétní případové studie z oblasti pěstování zemědělských plodin, chovu zvířat a lovu ryb z různých koutů světa – např. Indie, Čína, Bangladéš, Kamerun, Ghana, Nigerie, Tanzánie, Thajsko a další.

Publikace je založena na konkrétních zkušenostech a poznatcích, které byly získány užitím biotechnologií při produkci banánů, kasavy, rýže, hospodářských zvířat, krevet aj. Je zde zahrnuta celá řada různých biotechnologií, zejména těch starších a tradičních (inseminace, fermentace, DNA markery, diagnostika s pomocí DNA nástrojů apod.), nikoliv však genetické modifikace. Autoři publikace se domnívají, že biotechnologie mohou zlepšit živobytí drobných producentů zvýšením výnosů a zlepšením přístupu na trh. Zavedení nových i tradičních metod biotechnologií zároveň může udržet náklady produkce na nízké úrovni a podpořit udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Nová publikace FAO vyzývá k většímu národnímu i mezinárodnímu úsilí o zavedení zemědělských biotechnologií malým producentům v rozvojových zemích.

Kompletní publikaci Biotechnologies at Work for Smallholders: Case Studies from Developing Countries in Crops, Livestock and Fish lze stáhnout z internetových stránek FAO – viz http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm.

Zdroj: http://www.fao.org/news/story/en/item/202820/icode/

2013-11-12
Reminder to content type on to