Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

„Regulatorní rámec pro GMO v EU je zastaralý a neodpovídá účelu“, tvrdí odborníci z britského ACRE

ACRE says „EU framework for controlling GMOs is out-dated and not fit for purpose“

Ve Velké Británii mají ministři, kteří jsou zodpovědní za problematiku GMO, k dispozici při rozhodování poradní komisi složenou z předních vědců a technických expertů – The Advisory Committee of Releases into the Environment (ACRE). Tato komise vydala v srpnu t.r. několik zpráv zaměřených na zhodnocení stávajícího regulatorního rámce pro GMO v EU. Z jejich pohledu hodnocení nedopadlo příliš pozitivně. Odborníci z ACRE totiž považují stávající systém za pomalý, drahý a těžkopádný, s vysokými náklady na dodržování stanovených pravidel, a potlačující inovace (zejména v oblastech, kde převažuje regionální přístup nad řešením globálních problémů). ACRE zároveň dodává, že v současné době je jen malá politická vůle ke změnám právního rámce v EU, nicméně navrhuje alespoň zahájit diskuze o tom, jak by nový rámec mohl vypadat. Na druhé straně, již dnes se objevuje několik otázek, které by mohly způsobit prolomení stávajícího systému, jako např. nové vědecké pokroky ve šlechtění (a s tím související problematika, zda zařadit nové techniky do regulatorního GMO rámce), znevýhodnění vědecko-výzkumných pracovišť v EU oproti zemím, kde je vstřícnější regulatorní rámec pro GMO (potlačování investic, a z toho plynoucí ekonomické ztráty) atp.

ACRE vidí jako základní charakteristiky nového regulatorní systému pro GMO v EU následující body:

bulletvycházet z posouzení nové vlastnosti produktu, nikoliv z metody produkce, kterou byl vytvořen
bulletzastřešujícím účelem regulace by měl být efektivní management rizik (nezahrnovat do něj např. problematiku náhodných příměsí, které neohrožují lidský život ani životní prostředí)
bulletzachování systému označování nových potravin
bulletrozhodování případ od případu na základě objektivního posouzení rizik a přínosů
bulletvyužívat pro rozhodování informace o historii bezpečného užití obdobného produktu
bulletpro rozhodování o (ne)zařazení nového produktu do regulatorního rámce by měla existovat jednoduchá metoda s minimální legislativní zátěží
bulletmonitoring po uvedení na trh by měl být integrován do jiných systémů hodnotících efekty pro životního prostředí
bulletpovolení uvedení nového produktu na trh by nemělo být časově omezeno (dnes je na 10 let)
bulletregulatorní rámec by měl být pravidelně přezkoumáván, zda odpovídá účelu, je proporcionální a efektivní.

Zdroj: http://www.defra.gov.uk/acre/files/Report-1.pdf

Reminder to content type on to