Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Španělsko snížilo dovozy díky Bt kukuřici

Spain reduced maize imports thanks to Bt maize

Španělsko mezi lety 1998 – 2013 zredukovalo dovozy kukuřice do země, a to o cca 853 tis. tun, což odpovídá úsporám ve výši 156 mil. EUR. Hovoří o tom zpráva španělské organizace Antama Foundation, která nese název 15 let pěstování Bt kukuřice ve Španělsku: ekonomické, sociální a environmentální benefity (15 years of Bt maize cultivation in Spain: Economic, social and environmental benefits).

Již z názvu je tedy zřejmé, že výše uvedený přínos je spojován s pěstováním Bt kukuřice. Španělsko je jednoznačně nejvýznamnějším pěstitelem GM plodin v EU. V letošním roce oseli Bt kukuřicí cca 137 tis.ha; druhý největší evropský pěstitel – Portugalsko jen cca 8 tis.ha. Nutno zároveň dodat, že Španělsko je jedna z mála zemí EU, kde nejsou uzákoněna pravidla pro oddělené pěstování GM plodin (tzv. pravidla koexistence), ale existují pouze metodické postupy pro pěstitele.

Zpráva o 15 letech pěstování Bt kukuřice analyzuje mnohé další přínosy této moderní technologie. Kromě výše uvedené úspory peněz hovoří také o úspoře orné půdy a závlahové vody, redukci emisí CO2, vyšších výnosech Bt kukuřice (o 7 – 10,5 % v průměru dle míry napadení zavíječem), nižších produkčních nákladech, nižším napadení mykotoxiny, lepší ekonomice pro pěstitele i zjednodušení pracovních postupů.

Obdobné zkušenosti má s pěstováním Bt kukuřice i Česká republika – viz publikace Ministerstva zemědělství Dosavadní zkušenosti s pěstováním geneticky modifikované Bt kukuřice v ČR 2005 – 2009.

Zdroje: http://www.europabio.org a též http://www.transgen.de

2013-12-16
Reminder to content type on to