Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Spor o geny (5 dílů)

Shlédněte film o problematice geneticky modifikovaných organismů

V sedmdesátých letech minulého století vznikla metoda cíleného přenosu jednotlivých genů mezi organismy, které se nekříží – transgenose. Ukázalo se, že je vhodná pro selekci plodin a rychle se v devadesátých letech šířila v zemědělství, kde se stala významným ekonomickým faktorem. To zákonitě vyvolalo silný konkurenční boj, který zajistil rozkvět para-náboženských sekt bojujících proti transgenosi. Na základě zjevené pravdy o její nebezpečnosti vybudovaly svoji věrouku a rituály mimo svět skutečností.

Film Spor o geny byl natočen v roce 1999 aby veřejnosti vysvětlil podstatu transgenose a konfrontoval agitaci postavenou na víře se skutečností. Jelikož se nemění jak podstata metody, tak věrouka zmíněných sekt nezávislá na faktických zkušenostech a pokroku vědy, film zůstává stále aktuální.

Je dostupný na CD (pro školy zdarma). Můžete si jej objednat zde >>>, nebo stáhnout z odkazu uvedeného níže.

Abychom dosáhli jeho snazší dostupnost umístili jsme jej rozdělený na pět dílů na Internet.
  1. O problematice geneticky modifikovaných organismů a potravin z nich.
  2. Gen pro obranu, nebo postřik insekticidem?
  3. Co s plevely?
  4. Cizí prvek v ekosystému?
  5. Bojíte se bakteriálních genů na talíři? Přestaňte jíst!
Reminder to content type on to