Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Spotřebitelský průzkum - ochota kupovat GM produkty ve vztahu k vnímání rizika

Consumers’ Willingness to Purchase Genetically Modified Products with Superior Benefit when the Conventional Alternative is Risky, and Its Relationship to GM Food

Na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě uskutečnili zajímavý spotřebitelský průzkum zaměřený na akceptaci produktů vyrobených z GMO. Obecně se odborníci domnívají, že pro zvýšení přijetí GM potravin je nutné prodávat je na začátku (než si na ně spotřebitel zvykne) „pod cenou“, a to i v případě, že GM potravina je hodnotnější než její konvenční protějšek. Izraelský výzkum však tuto strategii převrátil.

Nejprve spotřebitelům (ženám) nabídli dva hypotetické biotechnologické produkty – hydratační krém a pilulky na hubnutí, které přinášejí viditelně lepší výsledky než konzumace potravin, ovšem jejich užití současně znamená vyšší riziko (tedy vyšší „cenu“) pro spotřebitele.

Poté byly těmto ženám nabídnuty 2 GM potraviny – zelenina, kdy u první byl avizovaný nižší obsah pesticidů a u druhé lepší chuť. Tím, že nejprve proběhla volba rizikovějších produktů, se následně snížilo vnímání rizika u GM zeleniny, a tato byla více akceptována.

Průzkum ukázal, že spotřebitelé, kteří byli ochotni podstoupit riziko nákupem biotechnologických produktů, zároveň více přijímali i GM potraviny. Autoři studie se navíc domnívají, že marketingová strategie, jejíž hlavním bodem je obhajování nízké rizikovosti GM produktů, může být kontraproduktivní, neboť zmínka o riziku je podnětem pro zvýšení spotřebitelovy nejistoty. Pro zvýšení přijetí GM potravin tedy navrhují obecně zacílit nejprve na spotřebitele s vyšší mírou akceptace rizika.

Zdroj: http://www.agbioforum.org/v16n1/v16n1a05-heiman.htm

Reminder to content type on to