Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

USA: Označování GM potravin bude stát spotřebitele peníze

USA: Labelling of GM food will come with costs to consumers

Ve státě Washington vznikla Iniciativa 522, která požaduje povinné značení produktů vyrobených z GM rostlin a živočichů. Z pověření klíčových legislativních komisí senátu a sněmovny státu Washington vypracovala Washingtonská akademie věd (WSAS) vědecky podloženou zprávu reagující na tuto iniciativu.

V ní uvádí známá fakta, že GM rostliny a zvířata jsou ze své podstaty ekvivalentní se svými non-GMO protějšky a bezpečnost GM potravin se neliší od geneticky nemodifikovaných. Až 70 % potravin nabízených v amerických supermarketech obsahuje GM přísady, zejména díky vysokému zastoupení potravin se sójou a kukuřicí, které jsou v USA z více než 90 % GMO.

Hlavní ekonomické dopady spojené s povinným označováním vzniknou díky obchodu a budou výraznější v případě, že se regulace budou lišit mezi jednotlivými státy USA a dalšími zeměmi. Náklady spojené s povinným označováním ponesou jak soukromé podniky, tak i veřejné instituce (kontrola dodržování pravidel). Největší část nákladů přitom nebude spočívat v samotném označování GMO produktů, ale v jejich segregaci, administrativě, laboratorním testování, odděleném nakládání, označování jako ne-GMO aj. Tím bude ovlivněna jak cena GM tak i non-GM potravin. Konkrétní výši nákladů nelze jednoznačně určit, protože povinný systém označování prozatím neexistuje v žádném státě USA. Odhady činí od několika set tisíc po miliony dolarů ročně.

V této souvislosti WSAS ve zprávě varuje před nárůstem nákladů pro spotřebitele.

Zdroj: http://www.washacad.org/initiatives/WSAS_i522_WHITEPAPER_100913.pdf

V EU, kde povinné označování GM potravin a krmiv již nějakou dobu funguje, by se takové náklady daly spočítat. Bohužel, zatím nemáme v ruce konkrétní studii, která by náklady na označování kompletně vyčíslovala. Reakce spotřebitelů na povinné označování GMO by pak byla asi velmi překvapivá.

Reminder to content type on to