Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

USDA: příměsi GMO ve vojtěšce jsou obchodní záležitostí

USDA: GMO alfalfa contamination is a market issue

Americký farmář, hospodařící ve státě Washington, si v srpnu t.r. stěžoval úřadům, že jeho vojtěška byla odmítnuta k exportu kvůli malé příměsi GM vojtěšky tolerantní k herbicidům. Experti následně varovali úřady, že tento případ ohrožuje obecně export vojtěšky do mnoha asijských zemí, které odmítají GMO, případně nutí farmáře testovat každou dovezenou konvenční zásilku na potvrzení nepřítomnosti GMO.

Americký úřad pro zemědělství (USDA) ovšem reagoval tím, že příměsi povolených GMO mají být řešeny v rámci trhu, nikoliv státem. Vojtěška je v Americe poměrně významnou krmnou plodinou, neboť plochami i výkupní hodnotou se řadí na páté místo. Je to také první víceletá GM plodina povolená pro pěstování, zatím pouze v USA. I proto se její schvalování neobešlo bez velké kritiky – u víceletých rostlin je zvýšené riziko příměsí; napoprvé dokonce ani schválena nebyla (kvůli nedostatečnému hodnocení environmentálních rizik). Zatím se neví, jak vysoké příměsi GM vojtěšky lze očekávat v ne-GM porostech; podle výzkumného centra USDA to však může být kolem 2 %.

K výše zmiňovanému případu ve státě Washington zástupci USDA prohlásili: „Biotechnologický průmysl má postupy, jak příměsi minimalizovat, i nástroje, jak vzniklé situace vyřídit“.

Americké úřady tak vydaly veřejnosti jasný signál: pěstování povolených GM plodin a jejich případné příměsi v ne-GM protějšcích jsou jednoznačně obchodní záležitostí, a nikoliv problémem, který by měl regulovat stát.

Zdroj: http://www.reuters.com

2013-10-21
Reminder to content type on to