Ohromit univerzitami?
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN

(ad HN 2. března 2006 str. 7)

Čína stahuje své vědce z vyspělých zemí již delší dobu. Jistě je kvalita univerzit dobrý propagační nástroj, ale – a o to jde Číně asi především - nezbytným podhoubím pokroku v technologiích a ekonomice. Pro nás je však důležitější jiná iniciativa, stěží motivovaná snahou ohromit svět: Předseda Evropské komise José Manuel Barroso při návštěvě Delftské Technologické university 13. ledna t.r. oznámil že hodlá iniciovat založení Evropského Technologického Institutu (EIT), odpovídajícího významem slavným americkým MIT (Massachusetts Institute of Technology) nebo CalTech. Jde mu nejen o centrum excelence, které by přitahovalo světové vědecké špičky, ale o propojení universitní obce a firem. Evropa má co dohánět. Ze 20 světových špičkových universit je 17 v USA, jedna v Japonsku a pouze dvě v Evropě. Co horšího – 60% evropských studentů inženýrství a fyziky dokončuje doktoráty v USA a hodlá tam zůstat. Pro svůj projekt, který by měl mít rozpočet dvě miliardy euro na tři roky, získal už firmy Nokia a výrobce pneumatik Pirreli. Co je však překvapení, podporu přislíbil také Bill Gates.

To, že předseda Barroso považuje za vhodné – vědom si  Parkinsonových zákonů - vybudovat tuto instituci „na zelené louce“ a nikoli rozvojem některé z existujících universit, vyvolalo pochopitelně odpor jejich představitelů, třeba kancléře Oxfordské university lorda Pattena. Jsou však závažnější překážky. Americké vzory jsou budovány na tržním principu, kdy vědec dostane „tržní“ plat odpovídající jeho kvalitě a přitahuje ambiciosní studenty. Ti jsou ochotni si vzít půjčku na školné úměrné úrovni university, neboť vědí, že její jméno jim zase dovolí žádat po absolvování nadstandardní plat. V Evropě se však princip „tržního“ platu uplatňuje jen u „nákupu“ fotbalistů a hokejistů. I kdyby se platy vyřešily, dynamická universita může žít jen v liberálním prostředí, jehož zavedení předsedovi Barrosovi nevyšlo. Evropa na příklad vyhání „principem předběžné opatrnosti“ celý sektor moderní biotechnologie do USA. Ne nadarmo sám Barroso uvádí hrozbu unijní byrokracie, jejíž ochranářská atmosféra zahuštěná sítí regulací a směrnic hrozí, že i tento chvályhodný záměr stihne stejný osud jako Lisabonská usnesení: nastoupí cestu známých hesel RVHP – předehnat – dohnat – neztratit stopu.

Jaroslav Drobník

horizontal rule

Reminder to content type on to