Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Bulletin Svět biotechnologií

Biotechnologie – jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, lékařství, potravinářství, chemickém průmyslu i v dalších odvětvích. Internetový bulletin SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ si klade za cíl přinášet aktuální informace z oblasti biotechnologií. Byl vydáván měsíčně a distribuován zájemcům o tuto problematiku z řad odborníků i laiků.

Starší čísla objednávejte na , nebo si je stáhněte zde.

Reminder to content type on to