Co si myslíte o ...
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
Kód: 01_00_00_00_00_00 | Publikováno: 2011-11-21
Šlechtění plodin a ovocných stromů spočívalo od pradávna v hledání náhodných chyb v zápisu dědičnosti. Před 80 lety došla lidem trpělivost čekat, až Matka Příroda očekávanou chybu udělá a začali jí pomáhat poškozováním dědičného zápisu v DNA. Chemikáliemi, ale hlavně zářením, nečastěji x-paprsky nebo gama zářením izotopu radioaktivního kobaltu. Chyby se jen hrnuly, ale byly stále náhodné. Pak biologové ukázali, že je možné dodat požadovanou vlastnost tím, že se přenese gen, který ji určuje, nebo naopak vlastnost odstranit, že se příslušný gen umlčí. Náhodnost byla potlačena, ale úředníci pro tento způsob šlechtění vymysleli hrůzostrašný název „genetická modifikace“: Zřejmě chyběli ve škole, když se učilo, že každý pes je dědičně změněný, čili geneticky modifikovaný vlk.

Na strašení „geneticky modifikovanými organismy“ – GMO – založily některé organizace svou kariéru a příjmy. Politici Evropské unie chtěli tímto v občanech vyvolaným strachem zablokovat subvencovaný dovoz a tím ochránit evropské zemědělství. Ekologičtí zemědělci viděli možnost vybírat od zákazníků daň z pověrčivosti pomocí reklamy “bez GMO“. Spojenými silami ti všichni zpracovali Evropany, kteří se GMO skutečně bojí a tím blokují modernizaci evropského zemědělství. Tomu hrozí propad nejen za zeměmi amerického kontinentu, ale za mnohými asijskými státy v čele s Čínou. Navíc evropský dobytek je v ohrožení, že jednoho krásného dne nebude mít co žrát.

Rozumným politikům v Evropské Komisi je to jasné a hledají cestu z jámy, kterou si Evropa sama vykopala. Tou jámou je základní teze veškeré politiky, že rizika vyšlechtěných plodin neplynou z jejich vlastností, ale z metody šlechtění přenosem genů. Proto je hrozbou pro Evropu fluoreskující akvarijní rybička, a kdo ji v akváriu má, musí být exemplárně potrestán. Takový je zákon.

Výzkum GMO, který stál Evropany přes 300 milionů eur představovaný 130 projekty prováděnými 500 nezávislými vědeckými týmy, ukázal, že způsob šlechtění přenosem genů se co do rizika neliší od jiných (třeba od zmíněného ozařování). Jak ze situace ovládané vypěstovaným strachem občanů (= voličů) vyjít a otevřít cesty evropskému zemědělství k pokroku a konkurenceschopnosti?

Kód: 01_01_00_00_00_00 | Publikováno: 2011-11-21

V říjnu jsme měli možnost se seznámit s touto informací prostřednictvím web-portálu Agronavigátor:

(research*eu RESULTS MAGAZINE, č. 32, March 2011, p. 9:)

Předkládáme jeden z pokusů
a připojujeme několik otázek pro ty, kdo o tom přemýšlejí

(viz číslo otázky za příslušnou tezí).

Hledání nových metod, které by pomohly spotřebitelům z Evropské unie orientovat se a rozhodovat mezi výrobky s a bez GMO. (otázka 1).

Zatímco geneticky modifikovaná potravina má své vlastní místo v potravinovém řetězci, mnohokrát je však neoprávněně považována za „strašáka“ ve světě potravin. Evropská unie učinila kroky směřující k informovanosti veřejnosti a nápravě stávající situace (otázka 2).

Ovoce a zelenina obsahující geneticky modifikované organismy (GMO) se stává v evropském potravinovém řetězci realitou. Přesvědčivým prokázáním přítomnosti neschválených GMO v potravinách chce Evropská unie přísněji kontrolovat geneticky modifikované výrobky.

V rámci projektu několikanásobného stanovení nepovolených GMO v potravinách a krmivech (GMULTI), který je plně financován a podporován Evropskou unií (otázka 3), byly vyvinuty účinnější detekční systémy pro stanovení jak povolených, tak i nepovolených GMO. Výsledkem byla i metoda PLP (padlock-probe), která může účinně stanovit GMO. Výzkumné laboratoře v Nizozemsku ověřovaly účinnost této nové metody při stanovení „podezřelé“ DNA u vybraných druhů potravin.

Význam nové metody PLP je pro občany Evropské unie nesmírný (otázka 4). Zpočátku bude tato nová metoda využívána jako zdroj informací pro svobodnou volbu spotřebitelů mezi potravinami obsahujícími a neobsahujícími GMO. Také bude sloužit jako základ pro přesnější označování výrobků s GMO.«

Tato zpráva vyvolává několik otázek:

  1. ____
    1. Na základě čeho se evropský spotřebitel orientuje a rozhoduje, má-li před sebou výrobek s a bez GMO? Je to jeho osobní zkušenost, ověřené informace, nebo informace typu JPP, tj. pověry?
    2. Jak z tohoto hlediska Evropská unie k jeho orientaci pomáhá? Dodává mu ověřené informace?
  2. Jaké učinila Evropská unie kroky směřující k informovanosti veřejnosti a nápravě stávající situace, kdy jsou GM potraviny považovány za strašáka?
  3. Jaké jsou náklady projektu několikanásobného stanovení jak povolených (proč?), tak i nepovolených GMO?
  4. Zbaví to občany zbytečného strachu z GMO, který je brzdou pokroku?
BUDE POUČNÉ, KDYŽ TI, KDO SE SERIOZNĚ NAD PROBLÉMY ZAMÝŠLEJÍ NÁM POŠLOU SVÉ ODPOVĚDI
e-mailem použitím tlačítka odpovědět
(pro správné přiřazení odpovědi k tématu prosíme o zachování předmětu zprávy)

ODPOVĚDI POD KÓDEM (NIKOLI POD JMÉNEM AUTORA) ZDE ZVEŘEJNÍME
Pro docílení přehlednosti zde uvedených příspěvků, se při vstupu zobrazují pouze jejich titulky.
Pro zobrazení plného znění použijte tlačítko . Obdobně je pak můžete tlačítkem .