Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

BIOTRIN®

Poslední články
Dne 17. 2. 2014 publikoval tiskový mluvčí Zelených Jan Žáček článek o tom, že Česká republika promarnila šanci postavit se proti GMO. Zástupci ČR se totiž zdrželi hlasování, čímž nepřímo podpořili uvedení odrůdy geneticky modifikované kukuřice 1507 do oběhu. „Je resistentní proti škůdcům z řádu motýlů a byla geneticky upravena tak, aby produkovala pesticidní Bt-toxin a odolávala herbicidu glufosinate ammonium. Považujeme za nepřijatelné, aby takové plodiny směly být volně šířeny do české přírody,“ uvedl důvod rozhořčení Ondřej Mirovský, expert Zelených na životní prostředí. Co k tomu dodat? Je to expert „zelených mužíků“ říkával prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Situace v EU je taková, že s pěstováním GM plodin souhlasí jen velmi málo států. Pro je samozřejmě Španělsko, největší současný pěstitel geneticky modifikované Bt- kukuřice MON810 v Evropě, pak Portugalsko a v poslední době Velká Británie. Švédsko a Finsko nejsou proti, ale těm to může být víceméně jedno, kukuřici nepěstují vůbec. Nizozemsko obrátilo a místo dříve vstřícného postoje hlasovalo v případě GM kukuřice 1507 firmy Pioneer-DuPont proti schválení. Prý je to stanovisko jejich Parlamentu. Ostatní jsou tvrdě proti, tradičně Rakousko a nyní zejména Francie. Také nové státy jako je Bulharsko, Chorvatsko, Polsko prohlásily, že usilují o to být GMO- free zemí, tedy bez GMO vůbec.
V červnovém vydání Světa biotechnologií jsme informovali o geneticky modifikované sóje společnosti Pioneer, která přináší výhody potravinářským firmám i spotřebitelům. Modifikace 305423 s obchodním názvem Plenish™ se vyznačuje vysokým podílem kyseliny olejové, nejsou v ní trans nenasycené mastné kyseliny a obsahuje méně nasycených tuků než jiné sojové oleje. Díky těmto vlastnostem je olej stabilnější při smažení i při skladování a zároveň je přijatelnější z hlediska zdravé výživy
2014-03-10
Schvalování nových GM produktů v EU zpomaluje
Approvals of GM crops in the EU is slowing down
V lednu t.r. vydala EuropaBio zprávu o stavu schvalování nových GM produktů v EU. Z pohledu moderních biotechnologií se nejedná o zprávu pozitivní. Povolování nových GM produktů v EU totiž zpomaluje. Od roku 2010 se každoročně schválí méně GM produktů než v roce předchozím. Klesá také počet podaných žádostí a dokonce se objevily i žádosti, které byly ze schvalovacího procesu staženy (šlo o GM plodiny určené k pěstování v EU)
V souvislosti s nerozhodným hlasováním o povolení pěstování GM kukuřice 1507 v Radě donutily členské státy a Evropská komise řecké předsednictví EU, aby znovu zahájilo diskuse o právním předpisu, který umožní členských státům na svém území zakázat pěstování GM plodin, schválených v rámci EU.
Dvanáct let trvající schvalovací řízení o pěstování geneticky modifikované kukuřice 1507 (odolné vůči housenkám zavíječe kukuřičného) v EU se pomalu blíží k závěru. Rozsudek Soudního dvora EU donutil Evropskou komisi předložit návrh povolení Radě k hlasování.
Games Clive, ISAAA, autor studie „Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013“ sleduje vývoj pěstování GM plodin od roku 1996 a každoročně zpracovává a publikuje výsledky. Biotrin přinášel informace o vývoji komercializace v posledních letech na stránkách Světa biotechnologií. Nyní uvádíme nejpodstatnější nové zprávy v krátkém přehledu.
2014-02-17
Zatímco je v Číně rýže nejdůležitější potravinou, je kukuřice stále nejdůležitějším zdrojem krmiv. „Phytase-maize“ je kukuřice geneticky modifikovaná, aby obsahovala enzym fytázu. Klasická kukuřice totiž obsahuje fytáty, v nichž je vázaný fosfor, ale monogastrická zvířata jako jsou vepři nebo drůbež nedokáží pomocí svých trávicích enzymů fytáty rozkládat. Z toho vyplývá, že důležitý stavební prvek fosfor odchází z těla zvířat prakticky nevyužit. Fytáza je činitel, který fytáty štěpí a zvířata lépe prospívají. Navíc není tak vysoký obsah fosforu v jejich exkrementech a nezatěžuje tolik životní prostředí
Kontroly nakládání s GMO v ČR jsou důkladné
Controls of GMO handling in the Czech Republic are thorough
Na konci loňského roku zveřejnila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) informace ke kontrolám GMO, které provádí v ČR. Z přehledu, který je uveden na internetových stránkách ČIŽP, vyplývá, že dozorování nakládání s GMO v ČR je důkladné a pestré. ČIŽP totiž provádí kontrolu na všech úrovních nakládání s GMO, od uzavřeného nakládání (kontrola skleníků a laboratoří, včetně vybavení požadovaného pro stanovený stupeň rizika), přes uvádění do životního prostředí (kontrola polních pokusů - dodržování stanovených podmínek a parametrů rozhodnutí) až po uvádění do oběhu (kontrola pěstitelů GM plodin, řešení problematiky příměsí GMO v osivu, kontrola uvádění do oběhu nepovolených GMO apod.)
Proč někteří nechtějí označování GM potravin
Why somebody do not want to label biotech food
V New Hampshire bylo v loňském roce na oficiální úrovni diskutováno zavedení povinného označování GM potravin. Konkrétně se jednalo o návrh tamního zákona House Bill 660, který byl předložen v lednu loňského roku. K posouzení jej dostala Komise pro životní prostředí a zemědělství (Environment & Agriculture Committee). Zástupci této komise, kteří návrh prostudovali - konkrétně předsedající Tara Sad a řadový člen Bob Haefner, se postavili proti povinnému označování. Rozhodování to určitě nebylo jednoduché a jednoznačné, neboť k návrhu zákona se sešli celkem 19x a důkladně projednávali každý jeho detail. Zde je jejich vysvětlení pro odmítnutí povinného značení GM potravin
Nová platforma na podporu GMO
New platform for GMO
EuropaBio spustila novou digitální platformu na podporu GMO. Tato online platforma se jmenuje Growing Voices a klade si za cíl dát větší prostor (hlas) zastáncům GMO, kteří nejsou součástí biotechnologického průmyslu. EuropaBio si tímto krokem slibuje zjednodušení dialogu mezi spotřebiteli a experty z oblastí, jakými jsou např. farmacie nebo potravinářský průmysl i umožnění lepšího dialogu s akademiky nebo politiky.
Krmná studie neprokázala negativní efekty GM kukuřice na zdraví nosnic
Feeding study do not show any adverse effects of GM corn on laying hens
Na Čínské zemědělské univerzitě provedli výzkumnou studii, která sledovala, jak budou reagovat nosnice na krmivo obsahující geneticky modifikovanou (GM) kukuřici BVLA430101. Jedná se o transgenní kukuřici transformovanou mikrobiálním genem pro fytázu phyA. Fytáza, která se podílí na rozkladu kyseliny fytové, má velký význam ve zvyšování nutriční hodnoty krmiv pro monogastrické živočichy, tedy i nosnice.

Schvalovací proces

(Authorisation procedure- situation)

Řízení o uvedení kukuřice 1507 na trh v EU, včetně pěstování, probíhá už od r. 2001, tedy celkem 12 let. Tehdy firma Pioneer podala příslušnou žádost podle směrnice 2001/18/ES. O návrhu povolení hlasovaly členské státy v únoru roku 2009, výbor však nedospěl k rozhodnutí. Tribunál Soudního dvora EU (ESD) dal v září 2013 za pravdu firmě Pioneer, která žalovala Komisi za nečinnost. Po hlasování v únoru 2009 totiž Komise neposlala návrh rozhodnutí do Rady, podle pravidel rozhodovacího procesu Unie

Antokyany prodlužují trvanlivost rajčat
Anthocyanins double the shelf life of tomatoes
Vědci z britského John Innes Centre objevili, že zvýšením obsahu antokyanů v rajčatech se může prodloužit jejich doba trvanlivosti a tedy i prodejnosti v obchodech. O tomto objevu podávají detailnější informace ve své zprávě nazvané Anthocyanins Double the Shelf Life of Tomatoes by Delaying Overripening and Reducing Susceptibility to Gray Mold
Důvodem je strach, který ovládá náš evropský kontinent. Proč se bojíme toho, z čeho jinde strach nemají? To obsáhle vysvětluje ve svém článku autor prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Popisuje osud původně na trhu úspěšného geneticky modifikovaného rajčete Flavr Savr, mediální show vedené proti GMO postavené na pochybných výsledcích t.zv. „vědeckých studií“, nešikovnou evropskou regulační politiku a z toho plynoucí dobrovolný ústup biotechnologických firem z Evropy. Zabývá se také evropskými specifiky ve srovnání s Amerikou, kde GMO nepředstavují zásadní problém

Nedávno vyšla zpráva Institute for Responsible Technology (IRT), kde je konzumace GM potravin spojována se vznikem alergických reakcí vedoucích ke střevním poruchám, celiakii či až k autoimunitním poruchám (celiakie = přecitlivělost na lepek). Podle IRT je takovými alergickými reakcemi postiženo 18 milionů Američanů a viníkem jsou podle zprávy mj. GM plodiny, zejména pak Bt toxin a glyfosát. Na základě toho začali v Americe někteří doktoři předepisovat diety bez GMO.

Požadavky vědců na zmírnění regulačního systému GMO v EU, dodržování zákonů aj.

Dne 16. října 2013 byl jménem PRRI (Public Research and Regulation Iniciative) a několika zemědělských organizací zaslán následující dopis hlavním představitelům Evropské unie, ve kterém bylo opět vyjádřeno znepokojení nad dopady politiky EU týkající se GMO...

Nové zprávy o BIOTRINU

Od nového roku nás čeká několik změn, o kterých Vás chceme informovat. V první řadě se, díky novému Občanskému zákoníku, změníme na nový subjekt, a sice „Spolek“. Tento fakt nás zatíží administrativně, ale nemělo by to být nic fatálního. Horší je, že se nám nepodařilo získat pro příští rok finance na Svět biotechnologií. Proto jsme nuceni tuto aktivitu po řadě let ukončit...

Španělsko snížilo dovozy díky Bt kukuřici
Spain reduced maize imports thanks to Bt maize
Španělsko mezi lety 1998 – 2013 zredukovalo dovozy kukuřice do země, a to o cca 853 tis. tun, což odpovídá úsporám ve výši 156 mil. EUR. Hovoří o tom zpráva španělské organizace Antama Foundation, která nese název 15 let pěstování Bt kukuřice ve Španělsku: ekonomické, sociální a environmentální benefity (15 years of Bt maize cultivation in Spain: Economic, social and environmental benefits). Již z názvu je tedy zřejmé, že výše uvedený přínos je spojován s pěstováním Bt kukuřice.
2013-12-16
První potravina z GM živočicha je blízko spotřebitelům. Kanada povolila americké biotechnologické firmě AquaBounty Technologies Inc. export až 100 tisíce jiker GM lososa ročně z umělé líhně na Ostrově prince Edwarda (kanadská pobřežní provincie) do Panamy.

Prozatím se tedy nejedná o povolení konzumace GM lososa ani jeho jiker. Nicméně, tento krok umožní firmě AgquaBounty zvýšit produkci GM lososů na obou zmiňovaných lokalitách, kde byli prozatím chováni pouze pokusně v menším měřítku

BIOTECHNOLOGIE VE VÝZKUMU ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A KOMERCIALIZACE

Dokument OECD o nízkých příměsích GM materiálu v osivech

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v září zveřejnila výslednou zprávu projektu „Přítomnost nízkých příměsí transgenních rostlin v osivech a komoditách, které mohou sloužit jako osivo: hodnocení rizika/bezpečnosti pro životní prostředí, dostupnost a použití informací“ („Low Level Presence of Transgenic Plants in Seed and Grain Commodities: Environmental Risk/Safety Assessment, and Availability and Use of Information“)...

BIOTECHNOLOGIE V LÉČENÍ

Víte že...

Víte, že byla vydána kniha „Biologická léčiva – teoretické základy a klinická praxe?“ Autoři: M. Fusek, L. vítek, J. Blahoš jr., M. Hajdúch, T. Ruml a kolektiv.

Biologická léčiva jsou látky, které se připravují biotechnologickými procesy, ale na rozdíl např. od výroby antibiotik je při výrobě biologických léčiv nutné vnesení cizorodé genetické informace do hostitelského organizmu. To mohou být buňky E. coli, Saccharomyces cerevisie a jiné...

Mezinárodní vědecký časopis Food and Chemical Toxicology vyřadil ze svých vědeckých publikací kontroverzní článek, který tvrdí, že GM kukuřice způsobuje nádory u potkanů. Článek prof. Seraliniho a jeho týmu byl původně odsouhlasen recenzenty časopisu a publikován v minulém roce (viz Séralini, G.-E. et al. Food Chem. Toxicol. 50, 4221–4231; 2012).

Reakcí na něj byla bouře protestů jiných vědeckých týmů, včetně EFSA nebo německého federálního institutu pro hodnocení rizik v Berlíně – BfR.

Označování GM produktů ve státě Washington neprošlo
GM Food Labeling Rejected in Washington State
V článku ze dne 4.11.2013 "USA: označování GM potravin bude stát spotřebitele peníze" jsme informovali o chystaném referendu ve státě Washington, které se týkalo hlasování o Iniciativě 522. Ta vybízela k povinnému značení potravin vyrobených z GMO. Velkým oponentem této iniciativy byla mj. i Washingtonská akademie věd. Voliči ve Washingtonu nakonec rozhodli, že takové značení potravin nebude
Počátkem listopadu vydala Evropská komise povolení pro dovoz dvou nových typů geneticky modifikovaných kukuřic a jejich použití do krmiv, případně i při výrobě potravin. Jedná se o hybridy s několika vloženými transgeny pro odolnost vůči škůdcům a toleranci k herbicidům, povolení se nevztahuje na pěstování
Publikace FAO o biotechnologiích pro drobné producenty
FAO publication about Biotechnologies at Work for Smallholders
Mezinárodní organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) vydala publikaci o přínosech biotechnologií pro drobné zemědělce a rybáře v rozvojových zemích. Jsou v ní zachyceny konkrétní případové studie z oblasti pěstování zemědělských plodin, chovu zvířat a lovu ryb z různých koutů světa – např. Indie, Čína, Bangladéš, Kamerun, Ghana, Nigerie, Tanzánie, Thajsko a další.

Publikace je založena na konkrétních zkušenostech a poznatcích, které byly získány užitím biotechnologií při produkci banánů, kasavy, rýže, hospodářských zvířat, krevet aj.

2013-11-12
Evropská komise ve středu 6. 11. oznámila, že návrh rozhodnutí o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované kukuřice 1507 postoupí Radě, schvalovací proces tedy bude pokračovat. EK tak reaguje na rozsudek Evropského soudního dvora, který uznal oprávněnost žaloby společnosti Pioneer na EK za nečinnost. První hlasování o uvádění kukuřice 1507 do oběhu, včetně pěstování, proběhlo v únoru 2009. Od té doby Komise pouze opakovaně žádala o odborná stanoviska Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA se vždy vyjádřila kladně k použití této GM kukuřice, odolné vůči housenkám zavíječe kukuřičného
USA: Označování GM potravin bude stát spotřebitele peníze
USA: Labelling of GM food will come with costs to consumers
Ve státě Washington vznikla Iniciativa 522, která požaduje povinné značení produktů vyrobených z GM rostlin a živočichů. Z pověření klíčových legislativních komisí senátu a sněmovny státu Washington vypracovala Washingtonská akademie věd (WSAS) vědecky podloženou zprávu reagující na tuto iniciativu

Testování geneticky modifikované kukuřice v jižních Čechách

Výzkumný tým Biologického centra AV ČR, v.v.i., provedl v létech 2009–2011 velmi významný polní pokus, jehož cílem bylo ověřit působení geneticky modifikované (GM) kukuřice na životní prostředí. Byla otestovaná kukuřice, která by mohla najít široké uplatnění ve všech Evropských zemích, kde napadení bázlivcem kukuřičným nabylo karanténního rozšíření...

Vědecká iniciativa PRRI podporuje používání a vývoj GM plodin v Evropě

Agrární sektor bude muset do roku 2050 produkovat o 70% více potravin a krmiv na zhruba stejné ploše jako dnes, z čehož vyplývá nutnost uplatňovat v zemědělství zásady "udržitelné intenzifikace". Zemědělci proto potřebují mimo jiné i plodiny, které poskytují vyšší hektarový výnos, lepší využití vody, jsou méně závislé na pesticidech a hnojivech a mají lepší nutriční hodnotu. Moderní biotechnologické metody jsou z tohoto hlediska velmi důležité, protože umožňují překonat omezení konvenčního šlechtění, vytvořit specifické změny v genetickém materiálu rostlin a docílit tak požadovaných vlastností...

Stanovisko EFSA k novému typu GM sóji

Panel pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko k žádosti společnosti Monsanto o uvedení na trh v EU geneticky modifikované sóji MON 87708 s tolerancí k herbicidu dicamba. Žádost, stejně jako posouzení ze strany EFSA, je omezena na dovoz a zpracování této sóji. O jejím pěstování v Evropě se neuvažuje...

Irští bramboráři chtějí být konkurenceschopní s pomocí biotechnologií
Irish farmers want to be competitive with the help of biotech solution
Zástupce irských bramborářů Thomas Carpenter vyzval na konferenci v Dublinu evropskou společnost, aby prozkoumala, jak využít možnosti biotechnologií k redukci plodinových ztrát a jak zároveň předejít environmentálním obavám. Brambory jsou v Irsku společně s pšenicí hlavními zemědělskými plodinami. Carpenter uvedl, že výnosy těchto dvou plodin se za posledních 20 let ustálily a běžnými metodami nelze dosáhnout na maximální výnosový potenciál, z něhož dnes schází až 30 % z důvodu ztrát způsobených škůdci, chorobami, environmantálními a klimatickými faktory
2013-10-29
Odhalen mechanismus přirozené obranyschopnosti rostlin
Mechanism for natural plant immunity uncovered
Mezinárodnímu týmu vědců z Anglie a Číny se jako prvním podařilo odhalit, jak přesně funguje přirozená imunita rostlin vůči bakteriím. Tento výzkum si slibuje významné využití v praxi k tvorbě plodin, které budou rezistentní k širokému spektru bakteriálních chorob.

Výzkum probíhal v těsné kooperaci vědecko-výzkumných pracovišť z rozdílných konců světa – v anglickém The Sainsbury Laboratory in Norwich (TSL) a na čínské univerzitě Tsinghua a Čínské akademii věd v Pekingu

USDA: příměsi GMO ve vojtěšce jsou obchodní záležitostí
USDA: GMO alfalfa contamination is a market issue
Americký farmář, hospodařící ve státě Washington, si v srpnu t.r. stěžoval úřadům, že jeho vojtěška byla odmítnuta k exportu kvůli malé příměsi GM vojtěšky tolerantní k herbicidům.

Experti následně varovali úřady, že tento případ ohrožuje obecně export vojtěšky do mnoha asijských zemí, které odmítají GMO, případně nutí farmáře testovat každou dovezenou konvenční zásilku na potvrzení nepřítomnosti GMO

2013-10-21
České Budějovice přivítají biotechnologické elity
České Budějovice welcomes top biotechnologists
17.10.2013 se v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference „BIOTECHNOLOGIE 2013“ – s podtitulem  „Možnosti a vize rozvoje biotechnologií v ČR“. Konference se zúčastní špičky na poli vědy a výzkumu, poradci s mezinárodními zkušenostmi a výkonní ředitelé úspěšných biotechnologických klastrů i firem. Účastníci konference budou mít příležitost navázat cenné kontakty i zajímavá partnerství. Odborníci z České republiky, Rakouska a Německa budou hovořit o aktuálních trendech rozvoje biotechnologií
2013-10-14
Evropský soudní dvůr: Průtahy ve schvalování GM plodin jsou protiprávní
Court of Justice of the European Union: Delays in the approval procedure of new GM crops are unlawful
Evropská komise (EK) prohrála spor se společností Pioneer Hi-Bred, která ji žalovala za nečinnost ve schvalovacím řízení na uvádění do oběhu GM kukuřice 1507, která byla určena i pro pěstování. Podle Evropského soudního dvora (ESD) měla EK v roce 2009 po hlasování ve výboru členských států postoupit žádost dále Radě a nikoli opakovaně žádat o stanoviska Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). ESD uložil Evrospké komisi pokutu
Co bude na programu 6. mezinárodní konference o koexistenci
Which topics will be presented at the 6th International Conference on Coexistence
Blíží se listopadová konference o koexistenci. Jedná se v pořadí již o 6. ročník mezinárodního setkání na téma koexistence zemědělských systémů založených na GM a ne-GM plodinách.

Tentokrát se konference uskuteční v Portugalsku, v hlavním městě Lisabon ve dnech 12.-15.11.2013. Minulý týden byl zveřejněn aktualizovaný program, který opět nabízí pestrou škálu témat souvisejících se souběžnou existencí GM plodin a jejich konvenčními protějšky

2013-10-08
Hlavní vědecká poradkyně EU podporuje změnu v pohledu na GMO
Chief EU scientist backs damning report urging GMO ‘rethink’
Profesorka Anne Glover, hlavní vědecká poradkyně Evropské komise, podpořila stanovisko poradního výboru evropských akademických institucí (European Academies Science Advisory Council - EASAC), že EU by měla zvážit důsledky svého negativního postoje ke GM plodinám
Spotřebitelský průzkum - ochota kupovat GM produkty ve vztahu k vnímání rizika
Consumers’ Willingness to Purchase Genetically Modified Products with Superior Benefit when the Conventional Alternative is Risky, and Its Relationship to GM Food
Na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě uskutečnili zajímavý spotřebitelský průzkum zaměřený na akceptaci produktů vyrobených z GMO. Obecně se odborníci domnívají, že pro zvýšení přijetí GM potravin je nutné prodávat je na začátku (než si na ně spotřebitel zvykne) „pod cenou“, a to i v případě, že GM potravina je hodnotnější než její konvenční protějšek. Izraelský výzkum však tuto strategii převrátil
Jaké GM potraviny se mohou vyskytnout na českém trhu?
Which GM food can occur on the Czech market?
47. Tolik druhů GMO může být aktuálně používáno jako potravina nebo potravinový doplněk na evropském, tedy i českém trhu. Jde konkrétně o 27 typů GM kukuřice, 8 typů GM bavlníku, 7 typů GM sóji, 3 typy GM řepky a po jednom typu GM cukrovky a GM brambor. Seznam všech GMO povolených jako potravina v EU je uveden ve veřejně dostupném registru Evropské komise
5. Mezinárodní konference o potravinářství a biotechnologiích
5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology
V březnu příštího roku se uskuteční mezinárodní konference zaměřená na téma biotechnologií, a to zejména ve vztahu k potravinám - 5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology. Konference se bude konat v Malajsii a dává si za cíl propagovat výzkum a vývoj ve zmiňovaném oboru. Dalším cílem je podpořit výměnu informací mezi výzkumníky, vývojáři, inženýry, ale i studenty a praktikanty z celého světa

BIOTECHNOLOGICKÝ VÝZKUM

Mezinárodní konsorcium vědců vytváří první syntetickou kvasinku

Mezinárodní tým vědců pracuje na projektu Sc2.0, jehož výsledkem má být syntetická verze genomu kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Jde o unikátní světovou záležitost, kdy se různé vědecké skupiny ze 4 zemí (Velká Británie, USA, Číny a Indie) pokusí vytvořit 16 jednotlivých kvasinkových chromosomů, ze kterých se úplný genom skládá. Dr. Jef Boeke, profesor molekulární biologie a genetiky z Johns Hopkins University School of Medicine je koordinátorem projektu. Pokud se to podaří, bude to poprvé, kdy by vědci dokázali zkompletovat celý genom eukaryotického organizmu...

GMO A JEJICH TESTOVÁNÍ

Jak hodnotit riziko nových typů GM potravin a krmiv?

Hodnocení rizika geneticky modifikovaných potravin a krmiv je podle předpisů EU založeno na porovnání s konvenčními potravinami a krmivy, s jejichž bezpečnou konzumací máme dlouhodobé zkušenosti. Uvedený princip je bez problémů aplikován na nejčastější typy modifikací, kterými jsou tolerance k herbicidům a rezistence ke hmyzím škůdcům. Tyto modifikace, používané již více než 10 let, spočívají ve vložení jednoho nebo dvou genů, které v rostlině produkují velmi dobře prozkoumané látky...

Poskytuje genetická modifikace výhodu plevelné rýži?

Koncem srpna vyvolal velkou pozornost odborníků i různých zpravodajských serverů, zaměřených proti GMO, článek autorů Wang, W. a kol. v časopise New Phytologist nazvaný “A novel EPSP synthase transgene for glyphosate resistance stimulates growth and fecundity in weedy rice (Oryza sativa) without herbicide” (Nový transgen pro EPSP syntázu, za účelem dosažení rezistence ke glyfosátu, podporuje růst a plodnost plevelné rýže bez působení herbicidu)...

VĚDECKÉ AKCE

Zimní semestr se Science Café zahájilo genové inženýrství rostlin

od 18 hodin v Café baru Mezi Světy v Kosinově ulici, Olomouc.

Změny v genomu a metabolismu rostlin byly hlavním tématem přednášky Ing. Ludmily Ohnoutkové, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. U kávy seznámila vědychtivé zájemce například s tím, jak je možné zlepšovat hospodářské vlastnosti rostlin a uplatnit jejich využití...

Dřívější zastánce anti-GMO kampaně dnes kárá Greenpeace
Former anti-GMO advocate chastises Greenpeace
Mark Lynas, viceprezident světového ekonomického fóra zabývajícího se novými technologiemi a povoláním environmentalista, dříve spolupracoval s Greenpeace na anti-GMO kampani. Dnes věří, že pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin zvyšuje biodiverzitu, a dokonce, že GM plodiny mohou být přínosem pro ekologické zemědělství, neboť není nutné používat chemikálie
„Regulatorní rámec pro GMO v EU je zastaralý a neodpovídá účelu“, tvrdí odborníci z britského ACRE
ACRE says „EU framework for controlling GMOs is out-dated and not fit for purpose“
Ve Velké Británii mají ministři, kteří jsou zodpovědní za problematiku GMO, k dispozici při rozhodování poradní komisi složenou z předních vědců a technických expertů – The Advisory Committee of Releases into the Environment (ACRE). Tato komise vydala v srpnu t.r. několik zpráv zaměřených na zhodnocení stávajícího regulatorního rámce pro GMO v EU
Vědci EU zpochybňují povinnost testování nových GMO na zvířatech
EU Scientists: Animal Testing Not Necessary to Ensure Safety of GM Crops
Nová evropská legislativa požaduje pro zhodnocení (ne)rizikovosti geneticky modifikovaných organismů (GMO) 90 denní krmnou studii na potkanech, a to i v případě modifikací jednoho znaku či testování GM rostlin, u nichž se kombinovaných modifikací dosáhlo tradičním křížením. Proti tomuto požadavku vystoupili vědci z Velké Británie a Nizozemí (Harry A. Kuiper, Esther J. Kok, Howard J. Davies)
Celosvětová diskuze ohledně přístupu veřejnosti a jejímu podílení se na tématu GMO
Global Roundtable to Discuss Access to Information and Public Participation on GMOs
Za měsíc (16.-17.10.2013) se ve švýcarské Ženevě uskuteční celosvětová diskuze týkající se geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jde o společný projekt pod hlavičkou Cartagenského protokolu a Aarhuské úmluvy. Diskuze bude zaměřena na otázky ohledně GMO ve vztahu k veřejnosti. Diskutovat se bude přístup veřejnosti k právu a informacím týkajícím se GMO a také celkové podílení se veřejnosti na tématu GMO
Pěstování GM plodin v ČR
GM crops growing in the Czech Republic
Česká republika je jednou z mála zemí EU, kde se produkčně pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny. Pro upřesnění, pěstuje se pouze GM kukuřice typu MON810 odolná vůči zavíječi kukuřičnému, a prozatím na malé ploše orné půdy s ohledem na celkovou výměru kukuřice v ČR. Ačkoliv zkušenosti s pěstováním této kukuřice v našich podmínkách jsou dobré
2013-09-15
Cartagenský protokol slaví 10 let
Cartagena Protocol celebrates 10 years anniversary
11. září oslavil 10 let vzniku Cartagenský protokol. Mezinárodní smlouva o biologické bezpečnosti byla uzavřena v lednu 2000 jako doplněk Úmluvy o biologické rozmanitosti a vstoupila v platnost 11.9.2003. Cartagenský protokol se zaměřuje na otázku přeshraničního pohybu geneticky modifikovaných organismů (GMO). Cílem protokolu je zajistit ochranu biologické rozmanitosti před případnými riziky GMO
2013-09-15
Biotrin se přidal na Facebook
Biotrin join Facebook
Koncem srpna se Biotrin připojil k sociální síti Facebook.
Náš profil najdete na www.facebook.com/biotrin.

Chceme tím rozšířit povědomí lidí o Biotrinu a hlavně o informacích, které pravidelně přináší. Téma moderních biotechnologií, a zejména geneticky modifikovaných organismů by se tak mělo více rozšířit mezi laickou veřejnost. Pro ty, kdo jsou registrováni na Facebooku, se náš profil zároveň stává diskuzní platformou. Budeme rádi za všechny Vaše připomínky, názory, nápady a dotazy k tématu moderních biotechnologií. Naší snahou bude pravidelně na Vaše příspěvky reagovat a v případě potřeby zahrnout i názory a odpovědi příslušných vědeckých kapacit. Budeme rádi, pokud informaci o našem novém facebookovém profilu rozšíříte dál mezi Vaše známé, přátele a kamarády a těšíme se na Vaše příspěvky.

2013-09-15

PĚSTOVÁNÍ BIOTECHNOLOGICKÝCH PLODIN V EVROPĚ

Pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 v České republice a v EU

Ministerstvo životního prostředí na své webové stránce zveřejnilo letošní údaje o plochách pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810, odolné vůči housenkám zavíječe kukuřičného, jediné GM plodiny povolené k pěstování v zemích Evropské unie.

Z přehledu je patrné, že již několik let po sobě plocha osetá MON 810 klesá. V letošním roce dosáhla pouze 2 560 ha, zatímco maximum v roce 2008 činilo 8 380 ha…

VÝZKUM A BIOTECHOLOGIE

Argentinští vědci vyvíjejí virus-resistentní GM brambory

Argentinští vědci vyvinuli brambor resistentní k PVY, tj. k viru Y, k původci choroby, která redukuje výnosy brambor o 20 – 80 %.

Výzkum je veden s podporou argentinského ministerstva zemědělství, chovu dobytka a rybářství…

GM rýže dodává protilátky proti smrtelným rotavirům

Rotaviry jsou hlavní příčinou vážných průjmových onemocnění dětí a mládeže, zabíjí více než 520 000 lidí ročně, uvádí WHO. Více než 85 % takto postižených pochází ze zemí Afriky a Asie.

MucoRice-ARP1 – GM rýže- byla použita ke krmení myší infikovaných ratavirem a vědecký tým objevil, že tyto myši měly signifikantně méně virů než ty, krmené normální rýží. Rýže může být používána jako doplněk očkování dětí…

Vývoj biotechnologické sóji k boji proti AIDS

Brazilští vědci vyvíjejí biotechnologickou sóju, která je schopná produkovat antivirový protein. Ten může být použit v boji proti viru HIV…

Nová technologie umožňující rostlinám fixaci dusíku ze vzduchu

Na universitě v Nottinghamu vyvinuli nový způsob, který umožní všem rostlinám přijímat dusík ze vzduchu. Fixace dusíku je proces přeměny dusíku na amoniak je důležitý pro růst a život rostlin. Pouze malé množství, jako např. luštěniny, má schopnost vázat atmosférický dusík prostřednictvím nitrifikačních bakterií, žijících na jejich kořenech. Převážné množství je odkázáno na příjem dusíku z půdy, kde se vyskytuje hlavně přidáváním dusíkatých hnojiv.

LEGISLATIVA

Informace o připravovaných změnách zákona o nakládání s GMO

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se svým odborným poradním orgánem, Českou komisí pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy (ČK GMO), připravuje novelu zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s cílem snížení administrativní zátěže především při laboratorním použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) v nejnižší kategorii rizika. V této oblasti je stávající zákon přísnější, než vyžadují předpisy Evropské unie, což zatěžuje jak výzkumné instituce, tak správní úřady…

Průzkum ukázal změny v názoru německé veřejnosti na zemědělské biotechnologie

Mladá generace v Německu je víc přístupná zemědělským biotechnologiím než je všeobecné mínění. To říká průzkum výzkumné instituce Dimap. Ten ukazuje, že lidé mezi 18 až 29 lety jsou liberálnější k biotechnologickému pokroku v zemědělství než ostatní věkové skupiny. Přesto je mezi mladými jen 33% těch, kteří podporují genetické inženýrství a 65% je proti němu.

Zpráva GAIN o zemědělských biotechnologiích v Rusku

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) vydalo zprávu o zemědělských biotechnologiích v Rusku. GAIN (Global Agricultural Information Network) se zabývá historií zavádění legislativy a regulačních opatření. Jsou registrovány biotechnologické plodiny pro potraviny a krmiva. Obdobně tedy jako v EU je povolen jejich dovoz. Do Ruska se dováží GM kukuřice a sója a výrobky z nich…

Konference o koexistenci

Na adrese: http://gmcc13.org/index.php.

Značení GDA je:
bulletna první pohled jasná informace o obsahu energie,
bulletprocenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství energie, cukrů, tuků, nasycených mastných kyselin a sodíku, obsažený v přesně stanoveném množství výrobku,
bulletjednotný standard značení potravin a nápojů, používaný potravinářskými výrobci dobrovolně.

 Dobrovolné nutriční značení GDA (Guideline Daily Amounts, v překladu doporučené denní množství) uvedla na evropský trh v roce 2006 Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU – FoodDrinkEurope (dříve CIAA). Tato dobrovolná iniciativa, kterou zastřešuje v České republice Potravinářská komora ČR, je otevřená pro všechny potravinářské podniky a jejím cílem je, aby byly informace na obalech potravin a nápojů uváděny po celé Evropě v jednotné a vzájemně porovnatelné podobě. Vlastní doporučené hodnoty GDA se opírají o údaje, na kterých se shodli přední evropští odborníci v oboru zdravé výživy

Maso je nedílnou součástí pestré a vyvážené výživy člověka, jenž je jedním z hlavních předpokladů zdravého tělesného vývoje každého jedince. Navíc pohled na čerstvě připravenou pečínku dokáže pohladit na duši velkou část naší populace. V místních podmínkách měla v tomto ohledu vždy velký význam červená masa – vepřové a hovězí. Tato masa jsou jednak základní výrobní surovinou prakticky všech českých tradičních masných výrobků, ale také řady již legendárních pokrmů, jako je například svíčková na smetaně nebo „knedlo vepřo zelo“.

Zřetelným trendem několika uplynulých let je postupné zvyšování zájmu spotřebitelů o čerstvé maso, které je určeno k domácí kulinární úpravě. Důvodem je bezpochyby rostoucí záliba našinců v letním grilování, ale zřejmý je rovněž pozitivní vliv mnoha populárních televizních pořadů, kde kuchařští mistři odhalují taje tuzemské i mezinárodní kuchyně. Společným doporučením všech těchto mistrů je nutnost výběru kvalitních a čerstvých surovin, které jsou vhodné pro přípravu prezentovaných pokrmů

Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaných technologií současnosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom rozměru (0,1-100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy.

Záměrem této publikace je podat stručný přehled o současném vývoji v oblasti využití nanotechnologie v potravinářství a seznámit s potenciálními aplikacemi nanotechnologie v potravinářském sektoru. Výhody této technologie jsou známy

Stojíme v obchodě před regálem sýrů … Co a jak si vybrat z bohaté nabídky? Co mi chutná, co znám ze zkušeností, co z reklamy, co má být zdravé a co mi chválili známí? Pro jakou příležitost nakupuji – chci sýr na snídani, k večeři nebo ke sklenici vína? Mám hlouběji do kapsy nebo chci něco neobyčejného?…atd.

Obaly jsou barevné, mají pěkné obrázky, lákají k ochutnání, oslovují nás nápisy: lahodný sýr, zdravá výživa, obsahuje vápník. Třeba taky máme dietu – chceme hubnout, či naopak přibrat

Význam pekařských výrobků v našem životě a výživě je značný. Jsou základem výživové pyramidy, od nepaměti důležitou součástí našeho jídelníčku, v minulosti ovlivňovaly životy našich předků, staly se součástí historie a kultury našeho národa.

Česká republika má v současné době jeden z nejvyspělejších pekařských trhů v Evropě, co se týče sortimentní nabídky a úrovně jakosti výrobků. Při delším pobytu v zahraničí se nám nejvíce zasteskne po tradičním českém chlebu. Chléb, rohlík či houska jsou v Čechách fenomén, který každý den hodnotí miliony jejich konzumentů. Kvalita pekařských výrobků je předmětem častých diskuzí a samozřejmě ovlivňuje spokojenost každého z nás

Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za natolik samozřejmou, že tento aspekt netřeba více rozvádět.

Potravinová legislativa se primárně a logicky soustřeďuje především na bezpečnost (zdravotní nezávadnost) produktu. Že se na trhu objeví či objevují i nebezpečné potraviny je jistá přirozenost: žádný regulativní systém ani model dozoru to nemůže vyloučit. To však nesmí být výmluvou či omluvou zodpovědných, kteří musejí pracovat na tom, aby regulativní nástroje byly účinně uplatňovány a vymáhány

Začátkem června byl v Úředním věstníku EU publikován prováděcí předpis k nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

Tento předpis, připravený ve spolupráci Evropské komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a expertů z členských států, má sjednotit pravidla pro podávání žádostí o uvádění na trh GM rostlin určených k použití jako potravina nebo krmivo

17. července 2013 oznámila společnost Monsanto, že stahuje všechny své žádosti o pěstování GM plodin v Evropské unii. Jedná se o šest žádostí o různé typy GM kukuřice, po jedné žádost o pěstování sóji a cukrovky, tolerantní k herbicidu. Jedinou výjimku, kde bude schvalovací řízení pokračovat, představuje žádost o obnovu povolení pro GM kukuřici MON810, odolnou k housenkám zavíječe kukuřičného, která se v Evropě v omezené míře pěstuje v několika zemích, především ve Španělsku
2013-08-08

BIOTECHNOLOGIE V EU

Zbytečné obavy z GMO a následné problémy s jejich příměsí

Vcelku nesmyslené obavy EU z GMO plodin působí další a další komplikace. Tentokrát upozorňujeme na problematiku příměsí GMO v potravinách, krmivech a osivech…

Začíná 2. fáze studie GM bramboru v Carlow

Teagasc, Irsko, je připraven k zahájení 2. fáze studie u GM brambor odolných k plísni. EPA (Environmental Protection Agency) vydala souhlas k vedení polních pokusů a hodnocení dopadu na životní prostředí…

EFSA: GM bavlník T304-40 je stejně bezpečný a má stejnou nutriční hodnotu jako jeho konvenční protějšek

GMO Panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin byl požádán o vědecké stanovisko k bezpečnosti hmyzu rezistentní a herbicidům tolerantní GM odrůdy bavlníku T304-40, a to pro dovoz i potravinářské a krmivářské zpracování…

EASAC hodnotí politiku EU vůči biotechnologickým plodinám

EASAC – The European Academies Science Advisory Council, tedy poradní vědecký orgán vydal zprávu o možnostech a výhodách využívání technologií geneticky upravených plodin pro zlepšení rozvoje zemědělství. Zaměřuje se na rozporuplnost některých rozhodnutí v současné zemědělské politice EU…

BIOTECHNOLOGICKÝ VÝZKUM

Biotechnologie pomáhá redukovat emise plynu z chovu hovězího dobytka

Biotechnologie dokáže zvýšit produkci potravin a snižovat škodlivou tvorbu skleníkových plynů z chovu hovězího dobytka, vyplývá z článku Animal Frontiers . Clayton Neumerier, PhD. student z university of California Davis a další výzkumníci testovali skupinu dobytka ošetřovaného biotechnologickým produktem, a sice rBST. To je biotechnologicky získaný růstový hormon (rekombinantní bovinní somatotropin)…

BIOTECHNOLOGIE V USA

Užívání biotechnologických plodin v zemědělství USA je na vzestupu

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) uveřejnilo údaje o zavedení herbicide tolerantních a ke hmyzu resistentních plodin do zemědělské praxe od jejich uvedení do oběhu v roce 1996…

Nová webová stránka odpovědí na otázky o GMO

Na adrese http://gmoanswers.com/ je možné hledat odpovědi na otázky týkající se geneticky modifikovaných organizmů. GMOAnswer.com je iniciativa, která usiluje o lepší porozumění veřejnosti biotechnologickým metodám v zemědělství a potravinářství. Nová webová stránka má umožnit snazší komunikaci a získání vysvětlení na nejasnosti, pochybnosti nebo obavy z vlivu GMO na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí…

Výzkumníci ze Švédské university zemědělských věd (Swedish University of Agricultural Sciences) zpracovaly rozsáhlý přehled z několika vědeckých studií zaměřených na postoj spotřebitelů vůči GM potravinám. Využili informace získané na základě 1 673 otázek použitých ve 214 různých studiích vedených po celém světě. Celkově se v průzkumu účastnilo cca 200 000 respondentů
The New Techniques Working Group of the Commission (2008) considers the new biotechnological techniques applied in plant breeding and/or the modification of other organisms

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Projekt USDA se zaměřuje na fortifikaci rýže nezbytnými minerály

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) a další instituce se zabývají studiem genů v rýži, které jsou odpovědné za řízení příjmu a ukládání životně důležitých minerálních látek. Cílem je snaha o zvýšení výživové hodnoty rýže, kterou se živí téměř polovina světové populace…

AfricaRice odhalila nové odrůdy pro Afriku

AfricaRice (The Africa Rice Center) uvolnila novou generaci odrůd rýže pod novou obchodní značkou ARICA. Název je složen z původního „Advanced Rice VI. ročník/červen/2013 Varieties for Africa“. Pracovní skupina šlechtitelů (Breeding Task Force) je mezinárodní, tvořena odborníky ze 30 afrických zemí. Byla založena v roce 2010 a pracuje v rámci Japonskem financovaného projektu „Vývoj příští generace nových odrůd rýže pro subsaharskou Afriku a jihovýchodní Asii“…

Vietnam a Japonsko spolupracují na transgenesi cassavy

Vietnamští a japonští vědci se dohodli na studiu geneticky modifikované cassavy. Chtějí připravit odrůdy s vysokými výnosy, aby pomohly zredukovat erosi nebo vyčerpání půdy v oblastech jejího pěstování.

KONFERENCE, WORKSHOPY

CAST výroční meeting s názvem „Genetické inženýrství pro lepší život“

Čínská asociace pro vědu a techniku (CAST) uskutečnila 15. výroční setkání 25. – 26. 5. 2013 v Guiyang City, v Číně. Čínská biotechnologická společnost (CSBT) a Čínské biotechnologické informační centrum (ChinaBIC) hostily Mezinárodní biotechnologické fórum, zdraví a zemědělství…

NOVÁ ODRUDA SÓJI

Plenish™ High Oleic Soybean Oil přináší funkční výhody

Firma DuPont Pioneer vyvinula pomocí genetického inženýrství novou odrůdu sóji s názvem Plenish high oleic soybean. Olej z této rostliny má vyšší stabilitu, protože obsahuje méně nestabilních nenasycených mastných kyselin a více kyseliny olejové, která je stálejší. Pro spotřebitele a potravinářské firmy je hlavní výhodou, že se při tepelné úpravě tento sójový olej méně degraduje…

KRITIKA PRINCIPU PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI

Pravda o principu předběžné opatrnosti

Zdroj: Crop Biotech Update, 26. 6. 2013

Nová publikace Rady pro zemědělské vědy a technologie (Council for Agricultural Science and Technology –CAST) se týká dopadů Principu předběžné opatrnosti (PPO) na výživu současné a budoucích generací. Konstatuje, že PPO způsobuje v mnoha ohledech více škody než užitku…

Bioekonomika a genomika- výzkum v této oblasti dostává významnější podporu

Ottawa, ON - Gary Goodyear, federální ministr pro vědu a techniku představil nový program pobídek růstu kanadské bioekonomiky a obnovení podpory pro další programy výzkumu genomu

Molekulární „přepnutí“ pro levnější biopaliva

Na Technické universitě ve Vídni objevili genetičtí inženýři trik, jak houby mohou být využity pro výrobu biopaliv mnohem levněji než dříve

OECD a biotechnologie

Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR

Aktuální témata, která přináší společenský a technologický vývoj, jsou často analyzována nejprve v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), teprve později se jimi zabývá Evropská unie a jednotlivé státy – jako příklad z poslední doby je možno uvést nanotechnologie nebo hodnocení efektivity biopaliv. Před 25 lety byly takovým tématem biotechnologie…

Světové zemědělství musí pružně reagovat

Zdroj: http://www2.itif.org/2013-feeding-planetwarming-world.pdf

Světové zemědělství musí pružně reagovat na měnící se podmínky. K tomu bude potřebovat nové generace odrůd a moderní technologie. Bude potřebovat každý již existující nástroj a také vývoj nových technologií, včetně geneticky modifikovaných organizmů (GMO), resp. transgenních plodin. Vlády budou muset reformovat legislativu GMO, aby bylo možné vyvíjet a používat odrůdy plodin, které budou mít větší výnosy, vyšší nutriční obsah, budou schopné odolávat škůdcům, chorobám, extrémnímu horku, chladu, dešti nebo suchu.

BIOTECHNICA 2013 sází na nová témata a inovativní tržiště

Zdroj: Deutsche Messe AG Hannover.

BIOTECHNICA, vedoucí evropský veletrh biotechnologií, biověd a laboratorní techniky se uskuteční 8. - 10. října 2013 po dvacáté. Veletržní nabídka je zaměřena na bioprocesy, procesovou biotechniku, bioanalytiku, bioinformatiku a na biotechnologické aplikace ve farmacii, diagnostice, biomedicíně, výživě, zemědělství, průmyslu a životním prostředí…

V rubrice Videa & Filmy

byly aktualizovány všechny čtyři díly série BIOTECHNOLOGIE

  1. Příběh života
  2. Modifikace krok za krokem
  3. Co dokážou geny
  4. Pohledy za horizont
2013-05-02

BIOTECHNOLOGICKÉ PLODINY A POTRAVINÁŘSTVÍ

Budoucnost potravinářského průmyslu

Zdroj Financial Times, 21. listopad 2012, autor
Charles Batchelor

Zpráva pojednává o potřebě vyššího využití výzkumu ke zlepšení zemědělských plodin. Po mnoho let hrálo hlavní roli konvenční zemědělství, v posledních letech jsou to metody genetické modifikace (GM).

Aktuální souhrn o stavu komercializace GM plodin ve světě

Zdroj: ISAAA, Ithaca, NY, autor James, Clive,
Global Status of Commercialized Biotech/GM
Crops: 2012

V tomto článku se pokusíme heslovitě vyzvednout hlavní myšlenky a fakta uveřejněná autorem v rozsáhlém dokumentu. Originál (in English) si můžete přečíst zde >>>

V minulosti se Sdružení BIOTRIN k hlavním vědeckým závěrům této akce několikrát vyjadřovalo a využívalo je v informačních materiálech. V současnosti se nám podařilo získat český překlad dokumentu, a protože hlavní závěry této akce stále platí, přinášíme kompletní znění na našich stránkách.

Nejdůležitějším sledovaným kritériem pro Vatikán bylo využití geneticky modifikovaných plodin (GMO) při potírání hladu ve světě.

Souhrnně vyjádřil závěry Svatý Otec Benedikt XVI slovy, „mohlo by být užitečné uvážit nové možnosti, které se otevírají prostřednictvím správného použití tradičních i inovativních zemědělských technik. Za stálého ohledu na to, že byly posouzeny po dostatečném testování tak, že jsou vhodné, ohleduplné k životnímu prostředí a všímavé k potřebám nejchudších lidí".

Transgenní rostliny pro zajištění dostatku potravin v kontextu rozvoje.
Studijní týden na téma "Transgenní rostliny pro zajištění dostatku potravin v kontextu rozvoje" se konal pod záštitou Papežské akademie věd v jejím sídle ve vile "Casina Pio IV" ve Vatikánu od 15. do 19. května 2009. Během setkání jsme hodnotili nedávné pokroky ve vědeckém porozumění novým odrůdám geneticky modifikovaných (GM) rostlin, stejně tak ovšem sociální podmínky, za kterých může být GM technologie zpřístupněna pro zlepšení zemědělství obecně, a pro dobro chudých a ohrožených zvláště

• GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ
V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory - Národní zákazy pěstování GM plodin v EU - Závěry Rady za francouzského předsednictví v EU (prosinec 2008) - Zpráva Evropské komise (duben 2011) - Norský příklad - Aktivní Holandsko - Diskuze v rámci Cartagenského protokolu - Zkušenosti se socio-ekonomickými aspekty ve světě -
• Studentská vědecká konference o biotechnologii a biomedicíně
se uskuteční v Brně ve dnech 10.-12. dubna 2013. Dnes již tradiční studentskou konferenci pořádá BIOMANIA a.s. a Ústav experimentální biologie, Masarykovy university. www.biomania.cz/conference-2013
• Použití GMO ve farmacii – schvalovací proces
V Evropě se využití moderních biotechnologií nejvýrazněji prosazuje v oblasti zdravotnictví, kde geneticky modifikované organismy (GMO) hrají důležitou roli ve vědeckém výzkumu a současně se významně podílejí i na hospodářských výsledcích farmaceutického průmyslu. Zatímco GM zemědělské plodiny jsou v EU přijímány převážně negativně, přínos biotechnologií ve výzkumu, farmacii a medicíně nikdo nezpochybňuje…
• GM pyl v medu - Případ K. H. Bablok
Ve druhé polovině minulého roku vyvstal veliký otazník nad paralelním prováděním dvou dosud nezávislých hospodářských aktivit, a to pěstováním GM rostlin a včelařstvím. Tyto dvě činnosti byly zásadně spojeny dne 6. září 2011 rozhodnutím Evropského soudního dvora (ESD) v případu amatérského německého včelaře K.H.Babloka. Tento soudní spor se začal řešit již v roce 2005, kdy byla zjištěna přítomnost geneticky modifikované kukuřice MON810 v medu tohoto včelaře. Jeho úly se nacházejí asi 500 metrů od pozemků Freistaat Bayern, na kterých se pěstuje GM kukuřice MON810 pro účely vědeckého výzkumu. Ve včelařských produktech K. H. Babloka bylo nalezeno stopové množství pylu geneticky modifikované kukuřice…
Sdružení Biotrin se v roce 2012 zabývalo jako obvykle informováním veřejnosti o moderních biotechnologiích. Největší podíl z činnosti Biotrinu zaujímaly zemědělské biotechnologie, resp. GMO a to ve spolupráci s orgány státní správy, zahraničními a tuzemskými partnery.
K dalším aktivitám každoročně řadíme konzultace a předávání odborných informací novinářům, poslancům a konzultace vyžádané firmami. Členové sdružení také publikovali, vystupovali v mediích a aktivně se účastnili mnoha vědeckých nebo popularizačních akcí zaměřených na biotechnologie
2012-12-02
Dne 3. prosince 1997 se podařilo devíti významným odborníkům z řad vysokých škol a akademie věd ČR založit sdružení, které vymezilo svoji činnost na informování veřejnosti o biotechnologiích na základě vědeckých poznatků. Mezi hlavní zakládající členy patřil profesor Karlovy university Jaroslav Drobník a tehdejší předseda Akademie věd ČR profesor Václav Pačes
2012-12-02
Zemědělství poskytlo člověku živícímu se sběrem a lovem vydatnější a jistější zdroj potravy...

Z obsahu:
 • Předmluva
 • Od tradičního šlechtění k biotechnologiím
 • DNA – základní kámen biotechnologií
 • Transgenní rostliny
 • Transgenní zvířata
 • Transgenní mikroorganismy
 • GM potraviny v EU
 • GM potraviny ve světě
 • Bezpečnost produktů z GMO
 • Perspektivy GMO
 • GMO v otázkách a odpovědích
Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor bezpečnosti potravin
2012-12-02
Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc. zemřel
Musíme vám s politováním oznámit, že náhle zemřel
prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc,
emeritní profesor PřF. UK
a předseda Sdružení BIOTRIN.

Tato zpráva nás hluboce zasáhla, protože to byl především dobrý člověk s vynikajícím intelektem, činorodý a neúnavný přírodovědec, pedagog a publicista. V něm ztrácíme výraznou osobnost, nestora české biotechnologie, jehož nezdolná energie udivovala všechny, kteří ho osobně znali.

2012-09-03
HT Plodiny - Plodiny necitlivé na systémové herbicidy
Panorama roku 2010 - pod ovzduším biotechnologie
Politické rušno i v plodinách
Potřebuje ekologické zemědělství strašit veřejnost?
2012-05-08
Ad Kdo je ekolog
Genové inženýrství a evropská demokracie
Inzulin a historie vědy
Nové možnosti – nové starosti
Společenské vědy
K prezentaci Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s.
2012-05-08
Čeští studenti a vědci mají i letos možnost získat pomoc při založení podnikání v biotechnologických oborech a ještě vyhrát finanční odměnu. Ti nejlepší se dostanou na jednání s německým investorem. Kontaktním a poradenským místem pro české projekty je Jihomoravské inovační centrum v Brně.
2012-02-24
Český rozhlas: Leonardo
Vstupte! (15.02.2012)
Mediální obraz geneticky modifikovaných organismů se skládá především z vášní zapřisáhlých odpůrců a příliš nadšených obhájců. Jen málokdy dochází na skutečné objasnění problematiky. Alespoň trochu se o to v rámci necelé hodiny pokusí host, kterého do vysílání pozval redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk.
2012-02-20
Výzkum GMO, který stál Evropany přes 300 milionů eur představovaný 130 projekty prováděnými 500 nezávislými vědeckými týmy, ukázal, že způsob šlechtění přenosem genů se co do rizika neliší od jiných (třeba od zmíněného ozařování). Jak ze situace ovládané vypěstovaným strachem občanů (= voličů) vyjít a otevřít cesty evropskému zemědělství k pokroku a konkurenceschopnosti?
Předkládáme jeden z pokusů a připojujeme několik otázek pro ty, kdo o tom přemýšlejí
Inspirací pro vznik dokumentu byl výzkum, který neprokázal žádný nepříznivý vliv geneticky modifikované kukuřice a brambor na užitečné organizmy. Ani sledované složky ekosystému kukuřičného pole nebyly ovlivněny.

2011-10-07
2011-06-21
Evropská Komise (EK) se zajímá o mínění svých občanů – spotřebitelů a k tomu využívá mj. výzkumu pomocí tzv. Eurobarometru. Jedná se o průzkum názorů na určitá témata, co si občané myslí, co znají, jak jsou informováni, čemu věří, čeho se bojí atd. V poslední době se takovéto výzkumy zaměřily na oblast chemických látek a jejich vnímání spotřebiteli. Prioritně se týkají potravin, zajímavé je ale i srovnání ve vztahu ke spotřebnímu zboží, které zde stručně prezentujeme.
2010-08-29
Brožura ke stažení.

Co potřebujeme vědět o potravinách z geneticky modifikovaných plodin.
Obsah:
 • Úvodní slova
 • Strašák GMO – otázky a odpovědi
 • Pro vás, kteří chcete přijít věcem na kloub

2010-07-07
Druhého března přišla z Bruselu potěšitelná zpráva. Nový komisař John Dalli, který má v Evropské komisi na starosti transgenní, čili úředně geneticky modifikované plodiny, navrhl, že státy mohou, pokud chtějí, pěstovat průmyslový brambor Amflora. Ten poskytuje škrob složený pouze rozvětveného polymeru glukosy – amylopektinu – a proto se po chemické úpravě hodí jako aviváž pro textilní a papírenskou výrobu. Dobrá zpráva pro naše bramboráře na Vysočině i pro škrobárny.
2010-03-08
V Bruselu máme novou Komisi. Z hlediska biotechnologie pozorujeme změny, které zprvu nevypadaly radostně. Regulace transgenních plodin přešla s ředitelství životního prostředí na ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Zdálo se, že to nepřímo podporuje agitaci podstrkující transgenům vymyšlená zdravotní rizika. Ale výsledek příjemně překvapil. Komisař John Dalli z Malty oznámil (IP/10/222) druhého března, že navrhne členským státům, aby se samy rozhodly, zda budou či nebudou pěstovat několik dalších transgenních plodin.
2010-03-08
V Bruselu máme novou Komisi. Z hlediska biotechnologie pozorujeme změny, které zprvu nevypadaly radostně. Regulace transgenních plodin přešla s ředitelství životního prostředí na ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Zdálo se, že to nepřímo podporuje agitaci podstrkující transgenům vymyšlená zdravotní rizika. Ale výsledek příjemně překvapil. Komisař John Dalli z Malty oznámil (IP/10/222) druhého března, že navrhne členským státům, aby se samy rozhodly, zda budou či nebudou pěstovat několik dalších transgenních plodin.
2009-09-29
Obraz světa si skládáme z představ – to je již názor Platona. Tyto představy jsou různě vzdálené od reality. Některé jsou s ní prakticky totožné – růže má trny. Jiné dosti vzdálené – takřka pětina Evropanů žije s obrazem Slunce obíhajícího Zemi...
2009-06-07
Vydaná českými vědeckými pracovníky, jako vyjádření názoru na evropské regulace zemědělských biotechnologií
2009-03-12
Naši zemědělci každým rokem zvyšují plochy jediné v EU povolené plodiny vyšlechtěné přenesením genů – Bt kukuřice. Vede je k tomu vyšší užitek a také možnost vyloučit použití chemických insekticidů způsobujících velké škody na přírodě, včetně některé lovné zvěře. V EU čtyři státy - Maďarsko, Řecko, Rakousko a Francie – zakázaly pěstování této plodiny schopné se bez chemie ubránit škůdcům a poskytující zdravotně nezávadný produkt. Pro neodůvodněnost těchto zákazů porušujících odsouhlasená pravidla EU a prokázanou podrobnou analýzou, je Komise EU vyzvala, aby zákazy odvolaly. V diskusi na Žofíně 10. března jste oznámil že vláda České Republiky se usnesla tyto zákazy naopak podporovat.
2009-02-20
Film Spor o geny byl natočen v roce 1999 aby veřejnosti vysvětlil podstatu transgenose a konfrontoval agitaci postavenou na víře se skutečností. Jelikož se nemění jak podstata metody, tak věrouka zmíněných sekt nezávislá na faktických zkušenostech a pokroku vědy, film zůstává stále aktuální.
Nyní je dostupný jako pětidílný seriál na serverech Stream.cz a Youtube.com
2009-02-02
Doporučujeme jako zdroj anglicky psané stránky na Scitable
2009-01-18
Pro potřebu studentů jsou zde k dispozici učební texty z předmětu Biotechnologie a společnost od Prof. Drobníka
2008-10-06
2008-09-08 Parlamentní zpravodaj str. 35
Zemědělství v souvislostech
Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Biotechnologie hrají důležitou úlohu v řešení současných problémů s výživou lidstva, nedostatkem pitné vody a znečišťováním prostředí. Přílišná restrikce ze strany EU a nesmyslné pověry však brání jejich efektivnímu využívání.
2008-06-09
Let the science-based debate among stakeholders start soon before Europe becomes an outdoor museum of last-century agriculture
Jaroslav Drobník na workshopu TRANSCONTAINER - Plovdiv, květen 2008
presentace PowerPoint
2008-06-09
Last century brought several biotechnology methods in breeding and plant and animal propagation. This contribution is focused on plant breeding, which was up to the seventies based on random occurrence of new traits. Recombinant DNA technique provided an opportunity to introduce desired new traits selectively and rationally by transgenesis. This breeding technology when used properly brings benefit to farmers, consumers and environment...
Jaroslav Drobník na konferenci BIOTECHNOLOGIE 2008, 14 února, České Budějovice
2007-11-26
Česká televize v programu PORT uvedla 2007-06-06 pořad o využití GMO v zemědělství.
Nyní vyšel i na

Průvodce biotechnologiemi
/Biotechnologie v zemědělství a potravinářství/
2006-12-11
R. Custers... et al.
české vydání připravilo sdružení Biotrin

BIOTRIN
Kulatý stůl 2006
2006-11-07
ke stažení prezentace PowerPoint
(1967 kB)
Kliknutím stáhnete
Reminder to content type on to