Informace
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
2012-12-02

GMO BEZ OBALU

Zemědělství poskytlo člověku živícímu se sběrem a lovem vydatnější a jistější zdroj potravy. Vedlo k usazení skupin lidí v určité oblasti a tím se stalo základem lidských kultur. Sledujeme-li historii, uvidíme, že každé zlomové zlepšení v zemědělství, jako jsou vynález pluhu, využití tažných zvířat, zavedení průmyslových hnojiv a podobně, vedlo ke zvýšení lidské populace.

Populace v současné době však narůstá natolik, že je oprávněná obava, zda ji zemědělství stačí uživit. Je pravda, že ten, kdo sedí u bohatě prostřeného stolu a sleduje, kolik potravin končí v kontejnerech na odpadky, může mít dojem, že potravin je dost, ne-li nadbytek. Taková je situace v bohatých průmyslových státech – tedy i ve většině Evropy. Svět však nekončí za našimi evropskými humny. Takřka miliarda lidí trpí podvýživou. Nicméně slyšíme názory, že to je důsledek nikoli nedostatku potravin, ale jejich nesprávného rozdělení mezi obézní a podvyživenou část lidstva. Nezbývá nám, než se spolehnout na ty, kdo mají nejvíce informací a kvalifikaci k hodnocení globální situace. Je to Organizace spojených národů pro potraviny a zemědělství (FAO) a ta udává, že potřeba potravin vzroste do roku 2050 o 70 %, což strmě zvýší i poptávku po krmivech.

Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor bezpečnosti potravin
Celý článek ...

2012-02-24

Mezinárodní soutěž Best of Biotech hledá nadějné podnikatele

Tisková zpráva, Brno 21. února 2012

Čeští studenti a vědci mají i letos možnost získat pomoc při založení podnikání v biotechnologických oborech a ještě vyhrát finanční odměnu. Ti nejlepší se dostanou na jednání s německým investorem. Kontaktním a poradenským místem pro české projekty je Jihomoravské inovační centrum v Brně. Soutěž Best of Biotech je určena zejména studentům a vědcům biotechnologických oborů, ale šanci zúčastnit se má každý. Podmínkou účasti v prvním kole je odevzdat přihlášku do 7. března a do 15. dubna předložit podnikatelský záměr v rozsahu pěti stran textu. V prvním kole soutěže jde o 1 500 EUR pro každý ze tří nejlepších podnikatelských nápadů.

Celý článek ...

2011-11-17

Projektům z oblasti life sciences se opět otevírá možnost zapojit se do mezinárodní soutěže Best of Biotech

kterou organizuje iniciativa Life Science Austria. Soutěž s tradicí od roku 2000 přináší nadaným biochemikům, molekulárním biologům, bioinformatikům a dalším příznivcům biotechnologií, kteří chtějí na svém projektu založit podnikání, příležitost koncipovat svůj podnikatelský záměr na profesionální úrovni a ověřit si jeho reálný potenciál před odbornou porotou. Kontaktním místem pro české projekty je Jihomoravské inovační centrum, které zájemcům zároveň nabídne odborné konzultace jejich podnikatelských záměrů, se kterými se chtějí do soutěže Best of Biotech přihlásit.

Třem nejlepším účastníkům soutěže bude odměnou finanční částka, navíc všichni výherci získají možnost vyjednávat o investicích německé venture kapitálové společnosti EXBA (Exchange for Business Angels GmbH).

Autor: Jihomoravské Informační Centrum
Celý článek ...
2011-06-21

EUROBAROMETER - POTRAVINY A RIZIKA S NIMI SPOJENÁ

Evropská Komise (EK) se zajímá o mínění svých občanů – spotřebitelů a k tomu využívá mj. výzkumu pomocí tzv. Eurobarometru. Jedná se o průzkum názorů na určitá témata, co si občané myslí, co znají, jak jsou informováni, čemu věří, čeho se bojí atd. V poslední době se takovéto výzkumy zaměřily na oblast chemických látek a jejich vnímání spotřebiteli. Prioritně se týkají potravin, zajímavé je ale i srovnání ve vztahu ke spotřebnímu zboží, které zde stručně prezentujeme.

Autor: Helena Štěpánková
Celý článek ...

2010-08-28

Moderní šlechtění a potraviny

Dostupnost kvalitních potravin je vázaná na kvalitní a výkonné odrůdy. Jejich vyšlechtění stále více závisí na vědeckých poznatcích. Prvý zlom ve šlechtitelství přinesla pravidla kombinace rodičovských znaků v potomstvu odvozená Gregorem Mendelem. Druhým historickým zlomem je získávání nových vlastností plodin metodou transgenose. Odrůdy získávají nové vlastnosti nepřítomné v rodičích a to cíleně pomocí vložením přirozených genů, nikoli poškozováním genů stávajících. Tím šlechtění přestalo být hříčkou náhody a zdrojem neznámých mutací. Bohužel tato technika se stala obětí ekonomických a politických zájmů blokujících přínosy, kterých je při správném využití schopna. Veřejnost je záměrně desinformována tak, aby se vyvolával nepodložený strach z transgenních odrůd. Vzniklá atmosféra pověr a strachu poškozuje spotřebitele, neboť se k nim nedostanou výhodnější odrůdy, poškozuje zemědělce, neboť nemohou využít nové odrůdy ke snížení nákladů a poškozuje i přírodu, neboť nutí zemědělce k vyššímu využívání chemie. Navíc společnost draze platí obludný byrokratický systém brzdící technologický pokrok. V demokratické společnosti mohou tuto situaci zlepšit pouze občané. K tomu je nutné, aby měli dostatek faktických informací a zbavili se pověr a falešného strachu. Právě takový je cíl této brožury.

Autor: Jaroslav Drobník
Celý článek ...

2010-07-07

Antibiotika a geny necitlivosti

Druhého března přišla z Bruselu potěšitelná zpráva. Nový komisař John Dalli, který má v Evropské komisi na starosti transgenní, čili úředně geneticky modifikované plodiny, navrhl, že státy mohou, pokud chtějí, pěstovat průmyslový brambor Amflora. Ten poskytuje škrob složený pouze rozvětveného polymeru glukosy – amylopektinu – a proto se po chemické úpravě hodí jako aviváž pro textilní a papírenskou výrobu. Dobrá zpráva pro naše bramboráře na Vysočině i pro škrobárny.
Celý článek ...
2010-03-08

Svítání nad Bruselem?

V Bruselu máme novou Komisi. Z hlediska biotechnologie pozorujeme změny, které zprvu nevypadaly radostně. Regulace transgenních plodin přešla s ředitelství životního prostředí na ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Zdálo se, že to nepřímo podporuje agitaci podstrkující transgenům vymyšlená zdravotní rizika.

Ale výsledek příjemně překvapil. Komisař John Dalli z Malty oznámil (IP/10/222) druhého března, že navrhne členským státům, aby se samy rozhodly, zda budou či nebudou pěstovat několik dalších transgenních plodin.
Celý článek ...

2008-12-09

Příspěvek na setkání EuropaBio

Je velice potěšující, že ředitel zemědělského závodu (Ing. Navrátil ze závodu Rostěnice) je optimistický stran racionalizace evropských pravidel v oblasti zemědělských biotechnologií. Jenže musíme respektovat realitu: politici nejednají ani podle vědeckých a ekonomických poznatků, ani podle nashromážděných zkušeností, ale podle mínění voličů.
Celý článek ...
2008-01-12

Nově registrované hybridy kukuřice

Vzhledem k diskusím o Bt kukuřici vyvolaným postojem komisaře pro životní prostředí Stavros Dimase, přebíráme zprávu časopisu Zemědělec o pěstování kukuřice MON810 a jejich hybridů u nás.
Celý článek ...
2007-12-12

Best of Biotech

Best of Biotech je unikátní mezinárodní soutěž o nejlepší podnikatelský plán z oblasti biotechnologie, kterou pořádá rakouská společnost Life Science Austria. Soutěž, kde je první cenou finanční odměna 15 000 € a druhou 10 000 €. Vítěz ale nezíská jen peníze - přínosem pro každého účastníka budou cenné kontakty s profesionály, účast na několika workshopech s mezinárodními experty a také možnost získat zpětnou vazbu o svém projektu...
Celý článek ...
2007-12-07

Tisková zpráva

Biotechnologie a zemědělství byly tématem semináře, který se konal 22. listopadu 2007 v Bruselu. Seminář pořádalo Technologické centrum AV ČR – Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj spolu s asociací pro podporu moderních biotechnologií Biotrin v prostorách Stálého zastoupení ČR. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s úrovní uplatnění moderních technologií v České republice, příznivou atmosférou ve společnosti umožňující jejich další rozvoj a s potenciálem České republiky přispět k cílům EU v této oblasti.
Celý článek ...
2007-12-06

Krátce od sousedů

Ministr životního prostředí minulé polské vlády zakázal dovoz GMO. Tím Polsko porušilo pravidla EU a má podle soudu 20 dní na nápravu. Jinak mu hrozí pokuta 260 000 € za den. Komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boel zdůrazňuje, že sice na základě vědecky podložených argumentů lze vyloučit dovoz GMO na některé území, ale v případě Polska žádné vědecky podložené důvody nejsou.
Celý článek ...
2007-12-02

Listopadové události

Letošní listopad byl bohatý na významné události. Jsou zachyceny v anglickém vydání v rubrice News in November, ale význam některých si zaslouží upozornit na ně i zde.
Celý článek ...
2007-09-27

Biotechnologie 2008

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích * Zemědělská fakulta, Česká akademie zemědělských věd, spolupracující univerzity a firmy * pořádají mezinárodní konferenci * 13. -14. února 2008 * České Budějovice
Celý článek ...
2007-09-19

Pozvánka do Bruselu

Zveme vás na jednodenní seminář CZECH REPUBLIC - YOUR PARTNER IN THE AGROBIOTECHNOLOGY RESEARCH, 22. listopadu 2007,Stálé zastoupení ČR v EU.
Celý článek ...
2007-04-10

Manifest Zelené Biotechnologie

„Vedoucí biotechnického průmyslu zveřejnili Manifest Zelené Biotechnologie a zformulovali politické výzvy.“ 13. března 2007. Přednesené na shromáždění BioVision v Lyonu.
Celý článek ...
2007-03-22

Co se sběhlo v březnu 2007

Kukuřice MON 863 * Nástup Číny v biotechnologiích * Maďarská vláda odmítá Bt kukuřici * Evropa v ohrožení!
Celý článek ...
2006-10-09

Špičkový lékařský výzkum lidského genomu bude probíhat také v Brně

Čeští odborníci mají výjimečnou možnost zapojit se do špičkového projektu v oblasti lékařské genomiky, který pomůže mnoha českým pacientům trpícími či ohroženými srdečními či onkologickými nemocemi, zjistil jako první portál českých biotechnologií www.gate2biotech.com.
Celý článek ...
2006-04-18

Co přinesl rok 2005 v biotechnologiích

bulletGlobálně
bulletRozvoj biotechnologií v zemědělství v roce 2005
bulletU nás v Evropě
bulletEU
bulletNěmecko
bulletŘecko
bulletJinde ve světě
bulletFilipíny
bulletUSA
bulletJižní Amerika
bulletVe vědě
Celý článek ...
Reminder to content type on to