Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Zajímavé stránky

http://www.agbioforum.org/ AgBioForum - the Journal of Agrobiotechnology Management & Economics
http://www.efb-central.org/  European Federation of Biotechnology
http://www.oecd.org/sti/biotechnology
Vážení přátelé,
Často přicházejí dotazy, kde získat čerstvé informace o dění v Komisi EU týkajícím se biotechnologii. Doporučujeme alespoň jednou za měsíc si otevřít stránky

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu
Výzkumný ústav potravinářský Praha
www.vupp.cz
Česká komise transgenozi rostlin
www.umbr.cas.cz
AGRITEC
www.agritec.cz/
Neviditelný pes
http://neviditelnypes.lidovky.cz/
Reminder to content type on to