Co jsme našli v médiích
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
Nemáme k disposici profesionální agenturu na monitorování medií, tedy naše zprávy nejsou kompletní. Uvádíme jen nejdůležitější jak pozitivní, tak negativní zprávy:

Z médií 2010 > [říjen] [září] [srpen] [červenec] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2009 > [prosinec] [listopad] [říjen] [září] [srpen] [červenec] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2008 > [prosinec] [listopad] [říjen] [září] [srpen] [červenec] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2007 > [prosinec] [listopad] [říjen] [září] [srpen] [červenec] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2006 > [prosinec] [listopad] [říjen] [září] [srpen] [červenec] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2005 > [prosinec] [listopad] [říjen] [červenec-září] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2004 > [prosinec] [listopad] [říjen] [září] [srpen] [červenec] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2003 > [prosinec] [listopad] [říjen] [září] [srpen] [červenec] [červen] [květen] [duben] [březen] [únor] [leden]

Z médií 2002

Reminder to content type on to