Co je nového
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
2007-04-10 Manifest zelené biotechnologie
5. IV. 2005 Diskuse o klonování
2. XI. 2004 Co se událo v září 2004
2. IX. 2004 Co se událo v srpnu 2004
2. XII. 2003 Závěry mezinárodního setkání - Vliv geneticky modifikovaných organizmů na životní prostředí
2. X. 2003 Brazílie povolila geneticky modifikovanou soju
20.VII. 2003 Gen proti bramborovému hladomoru
20.VII. 2003 Komise EU povolila výzkum embryonálních kmenových buněk
30.VI. 2003 Švýcarský parlament se shodl: moratorium na GMO je zamítnuto
30.VI. 2003 Egypt odstupuje od žaloby na EU, ale přijímá GMO
30.VI. 2003 Bt bavlník je výhodný pro integrovanou ochranu
13.IV. 2003 Konec moratoria
2.III. 2003 GMO v roce 2003
17.VII. 2002 Dne 26. června 2002 byla založena v Praze Společnost pro genovou terapii
17.VII. 2002 Národní program výzkumu a vývoje: návrh projektu "Genová terapie"
22. IV. 2002 Znáte BIOPROSPEKT?
Reminder to content type on to