Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Obchod a ekonomika

Uplatnění GMO na trhu
V červnovém vydání Světa biotechnologií jsme informovali o geneticky modifikované sóje společnosti Pioneer, která přináší výhody potravinářským firmám i spotřebitelům. Modifikace 305423 s obchodním názvem Plenish™ se vyznačuje vysokým podílem kyseliny olejové, nejsou v ní trans nenasycené mastné kyseliny a obsahuje méně nasycených tuků než jiné sojové oleje. Díky těmto vlastnostem je olej stabilnější při smažení i při skladování a zároveň je přijatelnější z hlediska zdravé výživy
2014-03-10
Games Clive, ISAAA, autor studie „Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013“ sleduje vývoj pěstování GM plodin od roku 1996 a každoročně zpracovává a publikuje výsledky. Biotrin přinášel informace o vývoji komercializace v posledních letech na stránkách Světa biotechnologií. Nyní uvádíme nejpodstatnější nové zprávy v krátkém přehledu.
2014-02-17
Španělsko snížilo dovozy díky Bt kukuřici
Spain reduced maize imports thanks to Bt maize
Španělsko mezi lety 1998 – 2013 zredukovalo dovozy kukuřice do země, a to o cca 853 tis. tun, což odpovídá úsporám ve výši 156 mil. EUR. Hovoří o tom zpráva španělské organizace Antama Foundation, která nese název 15 let pěstování Bt kukuřice ve Španělsku: ekonomické, sociální a environmentální benefity (15 years of Bt maize cultivation in Spain: Economic, social and environmental benefits). Již z názvu je tedy zřejmé, že výše uvedený přínos je spojován s pěstováním Bt kukuřice.
2013-12-16
Publikace FAO o biotechnologiích pro drobné producenty
FAO publication about Biotechnologies at Work for Smallholders
Mezinárodní organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) vydala publikaci o přínosech biotechnologií pro drobné zemědělce a rybáře v rozvojových zemích. Jsou v ní zachyceny konkrétní případové studie z oblasti pěstování zemědělských plodin, chovu zvířat a lovu ryb z různých koutů světa – např. Indie, Čína, Bangladéš, Kamerun, Ghana, Nigerie, Tanzánie, Thajsko a další.

Publikace je založena na konkrétních zkušenostech a poznatcích, které byly získány užitím biotechnologií při produkci banánů, kasavy, rýže, hospodářských zvířat, krevet aj.

2013-11-12
Irští bramboráři chtějí být konkurenceschopní s pomocí biotechnologií
Irish farmers want to be competitive with the help of biotech solution
Zástupce irských bramborářů Thomas Carpenter vyzval na konferenci v Dublinu evropskou společnost, aby prozkoumala, jak využít možnosti biotechnologií k redukci plodinových ztrát a jak zároveň předejít environmentálním obavám. Brambory jsou v Irsku společně s pšenicí hlavními zemědělskými plodinami. Carpenter uvedl, že výnosy těchto dvou plodin se za posledních 20 let ustálily a běžnými metodami nelze dosáhnout na maximální výnosový potenciál, z něhož dnes schází až 30 % z důvodu ztrát způsobených škůdci, chorobami, environmantálními a klimatickými faktory
2013-10-29
USDA: příměsi GMO ve vojtěšce jsou obchodní záležitostí
USDA: GMO alfalfa contamination is a market issue
Americký farmář, hospodařící ve státě Washington, si v srpnu t.r. stěžoval úřadům, že jeho vojtěška byla odmítnuta k exportu kvůli malé příměsi GM vojtěšky tolerantní k herbicidům.

Experti následně varovali úřady, že tento případ ohrožuje obecně export vojtěšky do mnoha asijských zemí, které odmítají GMO, případně nutí farmáře testovat každou dovezenou konvenční zásilku na potvrzení nepřítomnosti GMO

2013-10-21
Pěstování GM plodin v ČR
GM crops growing in the Czech Republic
Česká republika je jednou z mála zemí EU, kde se produkčně pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny. Pro upřesnění, pěstuje se pouze GM kukuřice typu MON810 odolná vůči zavíječi kukuřičnému, a prozatím na malé ploše orné půdy s ohledem na celkovou výměru kukuřice v ČR. Ačkoliv zkušenosti s pěstováním této kukuřice v našich podmínkách jsou dobré
2013-09-15
17. července 2013 oznámila společnost Monsanto, že stahuje všechny své žádosti o pěstování GM plodin v Evropské unii. Jedná se o šest žádostí o různé typy GM kukuřice, po jedné žádost o pěstování sóji a cukrovky, tolerantní k herbicidu. Jedinou výjimku, kde bude schvalovací řízení pokračovat, představuje žádost o obnovu povolení pro GM kukuřici MON810, odolnou k housenkám zavíječe kukuřičného, která se v Evropě v omezené míře pěstuje v několika zemích, především ve Španělsku
2013-08-08
Reminder to content type on to