Otevřený dopis
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
2009-03-12

ministrovi zemědělství Petru Gandalovičovi

Vážený pane ministře

Naši zemědělci každým rokem zvyšují plochy jediné v EU povolené plodiny vyšlechtěné přenesením genů – Bt kukuřice. Vede je k tomu vyšší užitek a také možnost vyloučit použití chemických insekticidů způsobujících velké škody na přírodě, včetně některé lovné zvěře.

V EU čtyři státy - Maďarsko, Řecko, Rakousko a Francie – zakázaly pěstování této plodiny schopné se bez chemie ubránit škůdcům a poskytující zdravotně nezávadný produkt. Pro neodůvodněnost těchto zákazů porušujících odsouhlasená pravidla EU a prokázanou podrobnou analýzou, je Komise EU vyzvala, aby zákazy odvolaly. V diskusi na Žofíně 10. března jste oznámil že vláda České Republiky se usnesla tyto zákazy naopak podporovat.

Znamená to, že Česko jako předsednický stát bude hlasovat proti směrnicím a nařízením platným v celé EU, proti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pověřenému vědeckým hodnocením bezpečnosti potravin a nových plodin, proti analýze provedené jednadvaceti předními evropskými vědci, proti Komisi EU i proti pravidlům WTO. A to v době, kdy stále probíhá diskuse o Lisabonské smlouvě.

Tento velmi dalekosáhlý politický postoj jste zdůvodnil jako projev politického liberalismu a snahy umožnit Členským státům EU volnost v pěstování plodin podle vlastního uvážení, a jako politiku vedenou přáním získat vděčnost států, které zákazy vydaly.

Kdyby to znamenalo, že český zemědělec může na jaře vysadit na Vysočině průmyslový brambor umožňující místním škrobárnám vyrábět produkt žádaný papírenským a textilním průmyslem, - průmyslovou odrůdu, kterou sice EFSA i většinou komisařů schválili, ale z ideologických důvodů ji v roce 2007 vetoval komisař Dimas -, kdyby to znamenalo, že výrobci biolihu z cukrovky by mohli snížit náklady použitím herbicid-tolerantní řepy a konkurovat vývozem brazilské produkci – kdyby toto platilo díky podpoře vděčných Maďarů a Rakušanů, byla by to pěkná pohádka. Jenže dobře víte, že je to právě jen pohádka.

Navíc vůbec není liberální. Rakušan Franz Fischler – dnešní Váš poradce – jako komisař pro zemědělství opakovaně zdůrazňoval, že zemědělec musí mít svobodu volby, zda bude hospodařit standardně, ekologicky, nebo s využitím transgenních plodin. Proto vytvořil systém pravidel hospodaření nazývaný „koexistence“. Vaše ministerstvo je zavedlo zákonem a prováděcí vyhláškou. Zákazy však tuto svobodu likvidují. Je velmi podivné, že podporu zákazů, které ruší zemědělcům svobodu volby, nazývá naše vláda „liberálním přístupem“. Vyvolává to i podiv mých přátel v zahraničí, kterým to nejsem schopen vysvětlit.

Vážený pane ministře, na základě Vašich dřívějších vystoupení věřím, že odpověď na Žofíně byla pouze projevem  podřízení se podivné politice vlády. Jistě víte, že populistické kličkování vždy vyvolá celý hrozen „zaručených“ zpráv, co za tím je. Nebudou pro vládu ani pro Vás lichotivé. Systém zavazovat si druhé „vděčností“ za pochybné akce má nedobře znějící označení.

Jaroslav Drobník
Přírodovědecký fakulta UK
Sdružení BIOTRIN

Reminder to content type on to