Názory přednesené na konferencích a seminářích
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
zveřejněno zpráva
2009-09-29 Noviny a novinky BIOTRIN
0braz světa si skládáme z představ – to je již názor Platona. Tyto představy jsou různě vzdálené od reality. Některé jsou s ní prakticky totožné – růže má trny. Jiné dosti vzdálené – takřka pětina Evropanů žije s obrazem Slunce obíhajícího Zemi...
Text příspěvku
(42 kB)
2008-12-09 Příspěvek na setkání EuropaBio.
Je velice potěšující, že ředitel zemědělského závodu (Ing. Navrátil ze závodu Rostěnice) je optimistický stran racionalizace evropských pravidel v oblasti zemědělských biotechnologií. Jenže musíme respektovat realitu: politici nejednají ani podle vědeckých a ekonomických poznatků, ani podle nashromážděných zkušeností, ale podle mínění voličů.
Text příspěvku
2007-09-18 TRANSGENNÍ ORGANISMY ALIAS GENETICKY MODIFIKOVANÉ. Příspěvek na zasedání Učené společnosti České republiky 18. září 2007.
Tvrzení, že mutace není dědičná změna, čili genetická modifikace, by jistě překvapilo. Leč zákonodárci jsou jiného mínění a za genetickou modifikaci považují pouze přenos genů metodou rekombinantní DNA, čili transgenosi. Dovolte proto v dalším hovořit o transgenosi a jejím výsledku GMO, což je globálně akceptovaná zkratka (pardon, kromě Dohody o biologické rozmanitosti a návazného Cartagenského protokolu, které ke zpestření džungle zkratek zavedly LMO).
Text příspěvku
(221 kB)
2006-11-08 pořádala AV ČR v rámci Týdne vědy v Praze Kulatý stůl na téma Geneticky modifikované organismy.
J. Drobník uvedl problém využití rostlin jako surovin pro chemický průmysl a uplatnění transgenose k tomuto účelu vstupem Průmyslové suroviny z polí.
Prezentace PowerPoint
(1968 kB)
2006-11-08 Rostlinolékařské dny proběhly v Pardubicích 8. a 9. 11.
Jelikož kolidovaly s „Kulatým stolem“– pořádaným AV ČR, dodal J. Drobník referát písemně na téma „Využití genetické modifikace v ochraně rostlin“. Stručně se zabýval historií transgenose a soustředil se na podstatu a využití Bt plodin.
Text příspěvku
(64 kB)
2006-10-16 Organizace OSN pro potraviny a zemědělství (FAO) uspořádala v Praze od 16. do 20. října pracovní seminář. J.Drobník na něm v úvodu zasedání „Central European experiences”. Zabýval se zejména politováníhodnou desinformací veřejnosti o genetických modifikacích, která je důsledkem dvacetileté negativní propagandy a vede k neoprávněným předsudkům. N výsledcích Eurobarometru demonstroval relativně nejlepší situaci ČR v regionu střední Evropy.
Text příspěvku
(41 kB)
2006-06-26 až
2006-07-02
se konal v Českých Budějovicích 23rd World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences.
Jeho součástí byl panel o genetických modifikacích, na kterém J. Drobník přednesl referát “Genetically modified organisms and the environment”. Zdůraznil, že využití GMO v rozvojových zemích může omezit odlesňování za účelem rozšiřování zemědělské půdy a obecně snížit chemizací. Bohužel, obavy GMO se zneužívají k vytváření antiimporrtních bariér.
Text příspěvku
2006-05-18 referát na konferenci Geneticky modifikované organismy  organizovaný MZe,
Historie biotechnologického šlechtění.
Text příspěvku
2006-04-27 Na Fakultě Sociálních studií MU, Brno se konala diskuse o Principu předběžné opatrnosti, na kterou byl pozván J. Drobník a přednesl na toto téma příspěvek.
Text příspěvku
2006-02-15 Na konferenci „Biotechnologie 2006“ v Českých Budějovicích 15.2. přednesl J. Drobník referát o legislativě v oblasti geneticky modifikovaných organismů
Text příspěvku
(50 kB)
2006-01-18 Seminář klubu Sisyfos
J. Drobník v referátu Evropa se vrací ke geneticky modifikovaným potravinám se věnoval způsobu,jakým Evropská unie spolu s některými globálními nátlakovými organizacemi zneužívá vědu a šíří pavědu, aby navodily v občanech obavy z geneticky modifikovaných organismů a vytvořili tak bariéru proti dovozu levných zemědělských produktů z amerického kontinentu.
Text příspěvku
Reminder to content type on to