Názory jinde nepublikované
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
zveřejněno zpráva
2010-05-06 DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ.
Kdo platí Greenpeace - Komentovaný odkaz na článek serveru neviditelnypes.cz (17. března 2010)
celý článek
2009-03-12 Otevřený dopis ministrovi zemědělství Petru Gandalovičovi
Naši zemědělci každým rokem zvyšují plochy jediné v EU povolené plodiny vyšlechtěné přenesením genů – Bt kukuřice. Vede je k tomu vyšší užitek a také možnost vyloučit použití chemických insekticidů způsobujících velké škody na přírodě, včetně některé lovné zvěře.
V EU čtyři státy - Maďarsko, Řecko, Rakousko a Francie – zakázaly pěstování této plodiny schopné se bez chemie ubránit škůdcům a poskytující zdravotně nezávadný produkt. Pro neodůvodněnost těchto zákazů porušujících odsouhlasená pravidla EU a prokázanou podrobnou analýzou, je Komise EU vyzvala, aby zákazy odvolaly. V diskusi na Žofíně 10. března jste oznámil že vláda České Republiky se usnesla tyto zákazy naopak podporovat.
celý článek
2008-09-08 V biotechnologii vládnou pověry
8.9.2008 Parlamentní zpravodaj str. 35 Zemědělství v souvislostech
Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Biotechnologie hrají důležitou úlohu v řešení současných problémů s výživou lidstva, nedostatkem pitné vody a znečišťováním prostředí. Přílišná restrikce ze strany EU a nesmyslné pověry však brání jejich efektivnímu využívání.
celý článek
2007-11-04 Fakta a ideologie
V budově Senátu pořádal 25. října 2007 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ), mezinárodní konferenci „Přísliby a rizika biotechnologií z hlediska udržitelného rozvoje“.
celý článek
2007-03-06 BIOTECHNOLOGICKÝM METODÁM SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY
Ve strachu před levným dovozem zemědělských produktů vsadila Evropa v 80. letech minulého století na bariéru vybudovanou ze strachu před biotechnologickými metodami šlechtění...
celý článek
2007-03-06 Moc regulace škodí – nejen nám
Naši zemědělci, kteří v boji proti rozmáhajícímu se zavíječi kukuřičnému odmítli chemii a sáhli po transgenní Bt kukuřici jako po nejúčinnější obraně, si stěžují na administrativu s tím spojenou, kterou vyžaduje EU. Nejsou sami.
celý článek
2007-03-06 Zůstane Evropa zemědělským skanzenem?
Právě vyšlý přehled o světové výměře, na které se pěstovaly plodiny vyšlechtěné přenosem genů (transgenní plodiny, úředně geneticky modifikované) v roce 2006, ukazuje nárůst 13% proti předchozímu roku, takže dosáhla 102 miliony hektarů (např. dvojnásobná plocha Španělska)...
celý článek
Reminder to content type on to