Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Ostatní

Co se tématicky jinam nevešlo
České Budějovice přivítají biotechnologické elity
České Budějovice welcomes top biotechnologists
17.10.2013 se v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference „BIOTECHNOLOGIE 2013“ – s podtitulem  „Možnosti a vize rozvoje biotechnologií v ČR“. Konference se zúčastní špičky na poli vědy a výzkumu, poradci s mezinárodními zkušenostmi a výkonní ředitelé úspěšných biotechnologických klastrů i firem. Účastníci konference budou mít příležitost navázat cenné kontakty i zajímavá partnerství. Odborníci z České republiky, Rakouska a Německa budou hovořit o aktuálních trendech rozvoje biotechnologií
2013-10-14
Co bude na programu 6. mezinárodní konference o koexistenci
Which topics will be presented at the 6th International Conference on Coexistence
Blíží se listopadová konference o koexistenci. Jedná se v pořadí již o 6. ročník mezinárodního setkání na téma koexistence zemědělských systémů založených na GM a ne-GM plodinách.

Tentokrát se konference uskuteční v Portugalsku, v hlavním městě Lisabon ve dnech 12.-15.11.2013. Minulý týden byl zveřejněn aktualizovaný program, který opět nabízí pestrou škálu témat souvisejících se souběžnou existencí GM plodin a jejich konvenčními protějšky

2013-10-08
Cartagenský protokol slaví 10 let
Cartagena Protocol celebrates 10 years anniversary
11. září oslavil 10 let vzniku Cartagenský protokol. Mezinárodní smlouva o biologické bezpečnosti byla uzavřena v lednu 2000 jako doplněk Úmluvy o biologické rozmanitosti a vstoupila v platnost 11.9.2003. Cartagenský protokol se zaměřuje na otázku přeshraničního pohybu geneticky modifikovaných organismů (GMO). Cílem protokolu je zajistit ochranu biologické rozmanitosti před případnými riziky GMO
2013-09-15
V minulosti se Sdružení BIOTRIN k hlavním vědeckým závěrům této akce několikrát vyjadřovalo a využívalo je v informačních materiálech. V současnosti se nám podařilo získat český překlad dokumentu, a protože hlavní závěry této akce stále platí, přinášíme kompletní znění na našich stránkách.

Nejdůležitějším sledovaným kritériem pro Vatikán bylo využití geneticky modifikovaných plodin (GMO) při potírání hladu ve světě.

Souhrnně vyjádřil závěry Svatý Otec Benedikt XVI slovy, „mohlo by být užitečné uvážit nové možnosti, které se otevírají prostřednictvím správného použití tradičních i inovativních zemědělských technik. Za stálého ohledu na to, že byly posouzeny po dostatečném testování tak, že jsou vhodné, ohleduplné k životnímu prostředí a všímavé k potřebám nejchudších lidí".

Transgenní rostliny pro zajištění dostatku potravin v kontextu rozvoje.
Studijní týden na téma "Transgenní rostliny pro zajištění dostatku potravin v kontextu rozvoje" se konal pod záštitou Papežské akademie věd v jejím sídle ve vile "Casina Pio IV" ve Vatikánu od 15. do 19. května 2009. Během setkání jsme hodnotili nedávné pokroky ve vědeckém porozumění novým odrůdám geneticky modifikovaných (GM) rostlin, stejně tak ovšem sociální podmínky, za kterých může být GM technologie zpřístupněna pro zlepšení zemědělství obecně, a pro dobro chudých a ohrožených zvláště

Reminder to content type on to