Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Potraviny pro život

Sdružení BIOTRIN spolupracuje se spotřebitelskými organizacemi ČR v rámci pracovní skupiny

Potraviny a spotřebitel
při České technologické platformě pro potraviny

Pod její záštitou jsou vydávány tiskoviny na podporu orientace spotřebitele v kvalitě potravinářských výrobků

Krmná studie neprokázala negativní efekty GM kukuřice na zdraví nosnic
Feeding study do not show any adverse effects of GM corn on laying hens
Na Čínské zemědělské univerzitě provedli výzkumnou studii, která sledovala, jak budou reagovat nosnice na krmivo obsahující geneticky modifikovanou (GM) kukuřici BVLA430101. Jedná se o transgenní kukuřici transformovanou mikrobiálním genem pro fytázu phyA. Fytáza, která se podílí na rozkladu kyseliny fytové, má velký význam ve zvyšování nutriční hodnoty krmiv pro monogastrické živočichy, tedy i nosnice.
Antokyany prodlužují trvanlivost rajčat
Anthocyanins double the shelf life of tomatoes
Vědci z britského John Innes Centre objevili, že zvýšením obsahu antokyanů v rajčatech se může prodloužit jejich doba trvanlivosti a tedy i prodejnosti v obchodech. O tomto objevu podávají detailnější informace ve své zprávě nazvané Anthocyanins Double the Shelf Life of Tomatoes by Delaying Overripening and Reducing Susceptibility to Gray Mold
Nedávno vyšla zpráva Institute for Responsible Technology (IRT), kde je konzumace GM potravin spojována se vznikem alergických reakcí vedoucích ke střevním poruchám, celiakii či až k autoimunitním poruchám (celiakie = přecitlivělost na lepek). Podle IRT je takovými alergickými reakcemi postiženo 18 milionů Američanů a viníkem jsou podle zprávy mj. GM plodiny, zejména pak Bt toxin a glyfosát. Na základě toho začali v Americe někteří doktoři předepisovat diety bez GMO.
První potravina z GM živočicha je blízko spotřebitelům. Kanada povolila americké biotechnologické firmě AquaBounty Technologies Inc. export až 100 tisíce jiker GM lososa ročně z umělé líhně na Ostrově prince Edwarda (kanadská pobřežní provincie) do Panamy.

Prozatím se tedy nejedná o povolení konzumace GM lososa ani jeho jiker. Nicméně, tento krok umožní firmě AgquaBounty zvýšit produkci GM lososů na obou zmiňovaných lokalitách, kde byli prozatím chováni pouze pokusně v menším měřítku

Stojíme v obchodě před regálem sýrů … Co a jak si vybrat z bohaté nabídky? Co mi chutná, co znám ze zkušeností, co z reklamy, co má být zdravé a co mi chválili známí? Pro jakou příležitost nakupuji – chci sýr na snídani, k večeři nebo ke sklenici vína? Mám hlouběji do kapsy nebo chci něco neobyčejného?…atd.

Obaly jsou barevné, mají pěkné obrázky, lákají k ochutnání, oslovují nás nápisy: lahodný sýr, zdravá výživa, obsahuje vápník. Třeba taky máme dietu – chceme hubnout, či naopak přibrat

Význam pekařských výrobků v našem životě a výživě je značný. Jsou základem výživové pyramidy, od nepaměti důležitou součástí našeho jídelníčku, v minulosti ovlivňovaly životy našich předků, staly se součástí historie a kultury našeho národa.

Česká republika má v současné době jeden z nejvyspělejších pekařských trhů v Evropě, co se týče sortimentní nabídky a úrovně jakosti výrobků. Při delším pobytu v zahraničí se nám nejvíce zasteskne po tradičním českém chlebu. Chléb, rohlík či houska jsou v Čechách fenomén, který každý den hodnotí miliony jejich konzumentů. Kvalita pekařských výrobků je předmětem častých diskuzí a samozřejmě ovlivňuje spokojenost každého z nás

Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za natolik samozřejmou, že tento aspekt netřeba více rozvádět.

Potravinová legislativa se primárně a logicky soustřeďuje především na bezpečnost (zdravotní nezávadnost) produktu. Že se na trhu objeví či objevují i nebezpečné potraviny je jistá přirozenost: žádný regulativní systém ani model dozoru to nemůže vyloučit. To však nesmí být výmluvou či omluvou zodpovědných, kteří musejí pracovat na tom, aby regulativní nástroje byly účinně uplatňovány a vymáhány

Výzkumníci ze Švédské university zemědělských věd (Swedish University of Agricultural Sciences) zpracovaly rozsáhlý přehled z několika vědeckých studií zaměřených na postoj spotřebitelů vůči GM potravinám. Využili informace získané na základě 1 673 otázek použitých ve 214 různých studiích vedených po celém světě. Celkově se v průzkumu účastnilo cca 200 000 respondentů
Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaných technologií současnosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom rozměru (0,1-100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy.

Záměrem této publikace je podat stručný přehled o současném vývoji v oblasti využití nanotechnologie v potravinářství a seznámit s potenciálními aplikacemi nanotechnologie v potravinářském sektoru. Výhody této technologie jsou známy

Maso je nedílnou součástí pestré a vyvážené výživy člověka, jenž je jedním z hlavních předpokladů zdravého tělesného vývoje každého jedince. Navíc pohled na čerstvě připravenou pečínku dokáže pohladit na duši velkou část naší populace. V místních podmínkách měla v tomto ohledu vždy velký význam červená masa – vepřové a hovězí. Tato masa jsou jednak základní výrobní surovinou prakticky všech českých tradičních masných výrobků, ale také řady již legendárních pokrmů, jako je například svíčková na smetaně nebo „knedlo vepřo zelo“.

Zřetelným trendem několika uplynulých let je postupné zvyšování zájmu spotřebitelů o čerstvé maso, které je určeno k domácí kulinární úpravě. Důvodem je bezpochyby rostoucí záliba našinců v letním grilování, ale zřejmý je rovněž pozitivní vliv mnoha populárních televizních pořadů, kde kuchařští mistři odhalují taje tuzemské i mezinárodní kuchyně. Společným doporučením všech těchto mistrů je nutnost výběru kvalitních a čerstvých surovin, které jsou vhodné pro přípravu prezentovaných pokrmů

Značení GDA je:
bulletna první pohled jasná informace o obsahu energie,
bulletprocenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství energie, cukrů, tuků, nasycených mastných kyselin a sodíku, obsažený v přesně stanoveném množství výrobku,
bulletjednotný standard značení potravin a nápojů, používaný potravinářskými výrobci dobrovolně.

 Dobrovolné nutriční značení GDA (Guideline Daily Amounts, v překladu doporučené denní množství) uvedla na evropský trh v roce 2006 Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU – FoodDrinkEurope (dříve CIAA). Tato dobrovolná iniciativa, kterou zastřešuje v České republice Potravinářská komora ČR, je otevřená pro všechny potravinářské podniky a jejím cílem je, aby byly informace na obalech potravin a nápojů uváděny po celé Evropě v jednotné a vzájemně porovnatelné podobě. Vlastní doporučené hodnoty GDA se opírají o údaje, na kterých se shodli přední evropští odborníci v oboru zdravé výživy

2010-08-29
Brožura ke stažení.

Co potřebujeme vědět o potravinách z geneticky modifikovaných plodin.
Obsah:
 • Úvodní slova
 • Strašák GMO – otázky a odpovědi
 • Pro vás, kteří chcete přijít věcem na kloub

Reminder to content type on to