Učební texty
Zobrazit další navigaci
Celý web BIOTRIN
2009-01-18
Byly doby, kdy se zápisy z přednášek přepisovaly na blány a na Spolku posluchačů přírodních věd (SPPV) se na cyklostylu vyráběla skripta. Nebyla reprezentativní, ale levná a velice aktuální. Pokrok se nezadržitelně valil a skripta se začala vydávat jako knihy; s recenzním řízením, redakčním zpracováním, korekturami – takže mají termín vydání jako kniha, vypadají jako kniha a stojí jako kniha. Také stárnou jako kniha. Vyjdou rok od odevzdání rukopisu a u rychle se vyvíjejících oborů (který se nevyvíjí?) autor nebude podstupovat stejný proces a student opět sahat do kapsy, aby se objevily jakési „Dodatky“.

Je proto výhodnější učební texty svěřit internetu nežli papíru. Proto na tomto webu uvádíme texty z oblasti interakce biotechnologie a společnosti. Jako průsečík moderního vědeckého oboru a turbulentního politického a ekonomického prostředí se tato tematika mění velmi rychle a papír nevyhovuje.

Kapitoly Biotechnologie a společnost

2009-01-18 |  20KiBBiotechnologie a společnost

2009-01-18 |  39KiBObsah

2009-01-18 |  20KiBSeznam zkratek

2009-01-18 | 218KiBOddíl 1 do 40

2009-01-18 | 346KiBOddíl 2 do 92

2009-01-18 | 494KiBOddíl 3 do 167

2009-01-18 | 205KiBOddíl 4

2009-01-18 | 111KiBPoznámky pod čarou

Reminder to content type on to