Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Spotřebitelé a veřejné mínění

Co si myslí veřejnost o GMO a jak je informovaná
Dne 17. 2. 2014 publikoval tiskový mluvčí Zelených Jan Žáček článek o tom, že Česká republika promarnila šanci postavit se proti GMO. Zástupci ČR se totiž zdrželi hlasování, čímž nepřímo podpořili uvedení odrůdy geneticky modifikované kukuřice 1507 do oběhu. „Je resistentní proti škůdcům z řádu motýlů a byla geneticky upravena tak, aby produkovala pesticidní Bt-toxin a odolávala herbicidu glufosinate ammonium. Považujeme za nepřijatelné, aby takové plodiny směly být volně šířeny do české přírody,“ uvedl důvod rozhořčení Ondřej Mirovský, expert Zelených na životní prostředí. Co k tomu dodat? Je to expert „zelených mužíků“ říkával prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Proč někteří nechtějí označování GM potravin
Why somebody do not want to label biotech food
V New Hampshire bylo v loňském roce na oficiální úrovni diskutováno zavedení povinného označování GM potravin. Konkrétně se jednalo o návrh tamního zákona House Bill 660, který byl předložen v lednu loňského roku. K posouzení jej dostala Komise pro životní prostředí a zemědělství (Environment & Agriculture Committee). Zástupci této komise, kteří návrh prostudovali - konkrétně předsedající Tara Sad a řadový člen Bob Haefner, se postavili proti povinnému označování. Rozhodování to určitě nebylo jednoduché a jednoznačné, neboť k návrhu zákona se sešli celkem 19x a důkladně projednávali každý jeho detail. Zde je jejich vysvětlení pro odmítnutí povinného značení GM potravin
Nová platforma na podporu GMO
New platform for GMO
EuropaBio spustila novou digitální platformu na podporu GMO. Tato online platforma se jmenuje Growing Voices a klade si za cíl dát větší prostor (hlas) zastáncům GMO, kteří nejsou součástí biotechnologického průmyslu. EuropaBio si tímto krokem slibuje zjednodušení dialogu mezi spotřebiteli a experty z oblastí, jakými jsou např. farmacie nebo potravinářský průmysl i umožnění lepšího dialogu s akademiky nebo politiky.
Označování GM produktů ve státě Washington neprošlo
GM Food Labeling Rejected in Washington State
V článku ze dne 4.11.2013 "USA: označování GM potravin bude stát spotřebitele peníze" jsme informovali o chystaném referendu ve státě Washington, které se týkalo hlasování o Iniciativě 522. Ta vybízela k povinnému značení potravin vyrobených z GMO. Velkým oponentem této iniciativy byla mj. i Washingtonská akademie věd. Voliči ve Washingtonu nakonec rozhodli, že takové značení potravin nebude
USA: Označování GM potravin bude stát spotřebitele peníze
USA: Labelling of GM food will come with costs to consumers
Ve státě Washington vznikla Iniciativa 522, která požaduje povinné značení produktů vyrobených z GM rostlin a živočichů. Z pověření klíčových legislativních komisí senátu a sněmovny státu Washington vypracovala Washingtonská akademie věd (WSAS) vědecky podloženou zprávu reagující na tuto iniciativu
Spotřebitelský průzkum - ochota kupovat GM produkty ve vztahu k vnímání rizika
Consumers’ Willingness to Purchase Genetically Modified Products with Superior Benefit when the Conventional Alternative is Risky, and Its Relationship to GM Food
Na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě uskutečnili zajímavý spotřebitelský průzkum zaměřený na akceptaci produktů vyrobených z GMO. Obecně se odborníci domnívají, že pro zvýšení přijetí GM potravin je nutné prodávat je na začátku (než si na ně spotřebitel zvykne) „pod cenou“, a to i v případě, že GM potravina je hodnotnější než její konvenční protějšek. Izraelský výzkum však tuto strategii převrátil
Dřívější zastánce anti-GMO kampaně dnes kárá Greenpeace
Former anti-GMO advocate chastises Greenpeace
Mark Lynas, viceprezident světového ekonomického fóra zabývajícího se novými technologiemi a povoláním environmentalista, dříve spolupracoval s Greenpeace na anti-GMO kampani. Dnes věří, že pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin zvyšuje biodiverzitu, a dokonce, že GM plodiny mohou být přínosem pro ekologické zemědělství, neboť není nutné používat chemikálie
Celosvětová diskuze ohledně přístupu veřejnosti a jejímu podílení se na tématu GMO
Global Roundtable to Discuss Access to Information and Public Participation on GMOs
Za měsíc (16.-17.10.2013) se ve švýcarské Ženevě uskuteční celosvětová diskuze týkající se geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jde o společný projekt pod hlavičkou Cartagenského protokolu a Aarhuské úmluvy. Diskuze bude zaměřena na otázky ohledně GMO ve vztahu k veřejnosti. Diskutovat se bude přístup veřejnosti k právu a informacím týkajícím se GMO a také celkové podílení se veřejnosti na tématu GMO
Reminder to content type on to