Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Věda, výzkum a vývoj

Pokroky v biotechnologickém výzkumu a vývoji, vyjádření vědců k problematice GMO
Zatímco je v Číně rýže nejdůležitější potravinou, je kukuřice stále nejdůležitějším zdrojem krmiv. „Phytase-maize“ je kukuřice geneticky modifikovaná, aby obsahovala enzym fytázu. Klasická kukuřice totiž obsahuje fytáty, v nichž je vázaný fosfor, ale monogastrická zvířata jako jsou vepři nebo drůbež nedokáží pomocí svých trávicích enzymů fytáty rozkládat. Z toho vyplývá, že důležitý stavební prvek fosfor odchází z těla zvířat prakticky nevyužit. Fytáza je činitel, který fytáty štěpí a zvířata lépe prospívají. Navíc není tak vysoký obsah fosforu v jejich exkrementech a nezatěžuje tolik životní prostředí
Krmná studie neprokázala negativní efekty GM kukuřice na zdraví nosnic
Feeding study do not show any adverse effects of GM corn on laying hens
Na Čínské zemědělské univerzitě provedli výzkumnou studii, která sledovala, jak budou reagovat nosnice na krmivo obsahující geneticky modifikovanou (GM) kukuřici BVLA430101. Jedná se o transgenní kukuřici transformovanou mikrobiálním genem pro fytázu phyA. Fytáza, která se podílí na rozkladu kyseliny fytové, má velký význam ve zvyšování nutriční hodnoty krmiv pro monogastrické živočichy, tedy i nosnice.
Antokyany prodlužují trvanlivost rajčat
Anthocyanins double the shelf life of tomatoes
Vědci z britského John Innes Centre objevili, že zvýšením obsahu antokyanů v rajčatech se může prodloužit jejich doba trvanlivosti a tedy i prodejnosti v obchodech. O tomto objevu podávají detailnější informace ve své zprávě nazvané Anthocyanins Double the Shelf Life of Tomatoes by Delaying Overripening and Reducing Susceptibility to Gray Mold
Mezinárodní vědecký časopis Food and Chemical Toxicology vyřadil ze svých vědeckých publikací kontroverzní článek, který tvrdí, že GM kukuřice způsobuje nádory u potkanů. Článek prof. Seraliniho a jeho týmu byl původně odsouhlasen recenzenty časopisu a publikován v minulém roce (viz Séralini, G.-E. et al. Food Chem. Toxicol. 50, 4221–4231; 2012).

Reakcí na něj byla bouře protestů jiných vědeckých týmů, včetně EFSA nebo německého federálního institutu pro hodnocení rizik v Berlíně – BfR.

Odhalen mechanismus přirozené obranyschopnosti rostlin
Mechanism for natural plant immunity uncovered
Mezinárodnímu týmu vědců z Anglie a Číny se jako prvním podařilo odhalit, jak přesně funguje přirozená imunita rostlin vůči bakteriím. Tento výzkum si slibuje významné využití v praxi k tvorbě plodin, které budou rezistentní k širokému spektru bakteriálních chorob.

Výzkum probíhal v těsné kooperaci vědecko-výzkumných pracovišť z rozdílných konců světa – v anglickém The Sainsbury Laboratory in Norwich (TSL) a na čínské univerzitě Tsinghua a Čínské akademii věd v Pekingu

Hlavní vědecká poradkyně EU podporuje změnu v pohledu na GMO
Chief EU scientist backs damning report urging GMO ‘rethink’
Profesorka Anne Glover, hlavní vědecká poradkyně Evropské komise, podpořila stanovisko poradního výboru evropských akademických institucí (European Academies Science Advisory Council - EASAC), že EU by měla zvážit důsledky svého negativního postoje ke GM plodinám
5. Mezinárodní konference o potravinářství a biotechnologiích
5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology
V březnu příštího roku se uskuteční mezinárodní konference zaměřená na téma biotechnologií, a to zejména ve vztahu k potravinám - 5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology. Konference se bude konat v Malajsii a dává si za cíl propagovat výzkum a vývoj ve zmiňovaném oboru. Dalším cílem je podpořit výměnu informací mezi výzkumníky, vývojáři, inženýry, ale i studenty a praktikanty z celého světa
„Regulatorní rámec pro GMO v EU je zastaralý a neodpovídá účelu“, tvrdí odborníci z britského ACRE
ACRE says „EU framework for controlling GMOs is out-dated and not fit for purpose“
Ve Velké Británii mají ministři, kteří jsou zodpovědní za problematiku GMO, k dispozici při rozhodování poradní komisi složenou z předních vědců a technických expertů – The Advisory Committee of Releases into the Environment (ACRE). Tato komise vydala v srpnu t.r. několik zpráv zaměřených na zhodnocení stávajícího regulatorního rámce pro GMO v EU
Vědci EU zpochybňují povinnost testování nových GMO na zvířatech
EU Scientists: Animal Testing Not Necessary to Ensure Safety of GM Crops
Nová evropská legislativa požaduje pro zhodnocení (ne)rizikovosti geneticky modifikovaných organismů (GMO) 90 denní krmnou studii na potkanech, a to i v případě modifikací jednoho znaku či testování GM rostlin, u nichž se kombinovaných modifikací dosáhlo tradičním křížením. Proti tomuto požadavku vystoupili vědci z Velké Británie a Nizozemí (Harry A. Kuiper, Esther J. Kok, Howard J. Davies)
The New Techniques Working Group of the Commission (2008) considers the new biotechnological techniques applied in plant breeding and/or the modification of other organisms
Bioekonomika a genomika- výzkum v této oblasti dostává významnější podporu

Ottawa, ON - Gary Goodyear, federální ministr pro vědu a techniku představil nový program pobídek růstu kanadské bioekonomiky a obnovení podpory pro další programy výzkumu genomu

Molekulární „přepnutí“ pro levnější biopaliva

Na Technické universitě ve Vídni objevili genetičtí inženýři trik, jak houby mohou být využity pro výrobu biopaliv mnohem levněji než dříve

Reminder to content type on to