Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.
2012-12-02

Sdružení BIOTRIN oslavuje 15. výročí vzniku

Z historie vzniku

V předvánoční době v roce 1996 vpadla do shánění dárků akce Greenpeace v Hamburku, která upozorňovala německou a českou veřejnost na "nebezpečí" plynoucí z krmné kukuřice dovezené z USA. Jednalo se o kukuřici z geneticky modifikovaného osiva, tedy o geneticky modifikované organizmy (GMO).

Šokující reakce kompetentních míst v České republice a našich žurnalistů spolu se strachem a nevědomostí veřejnosti způsobily poprask.

Na vysokých školách a akademických pracovištích si tehdy uvědomili, že to není dobrá vizitka země, kde Gregor Mendel položil základy genetiky a pokusili se podle svých možností "splatit svůj dluh". Po roce vysvětlování, že transgenní (geneticky modifikované) rostliny sice mají svá rizika, ale o nic větší než jiné plodiny a že bude v ČR, obdobně jako v EU, připraven zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy, aby se rizika využívání perspektivní technologie minimalizovala, bylo zřejmé, že bez vytvoření určité základny nejsou výsledky úměrné námaze.

Proto Biotechnologický ústav UK, spolu s kolegy z VŠ chemicko- technologické Praha, Masarykovy university Brno, Jihočeské university České Budějovice a Akademie věd ČR založili v prosinci 1997 Sdružení BIOTREND.

Zakládajícími členy Sdružení BIOTREND byli:

Dr Milan Bezděk Člen akademické rady AV ČR
Prof. Kateřina Demnerová Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT
Prof. Jaroslav Drobník (předseda) Emeritní profesor přírodovědecké fakulty Karlovy university
Ing. Irena Krumlová (hospodář) VŠCHT
Doc. Miloš Ondřej Vedoucí katedry molekulární biologie rostlin Jihočeské university
Doc. Zdeněk Opatrný Vedoucí katedry fyziologie rostlin přírodovědecké fakulty UK
Doc. Petr Pikálek Proděkan přírodovědecké fakulty UK
Prof. Jan Šmarda Profesor Biologického ústavu lékařské fakulty Masarykovy university
Ing. Helena Štěpánková (sekretář) Vědecký sekretář Biotechnologického ústavu UK
Prof. Zdeněk Vodrážka Emeritní profesor VŠCHT
Prof. Václav Pačes Ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Název Sdružení BIOTREND se ukázal v průběhu let nevyhovující z toho důvodu, že jméno BIOTREND je již obsazeno jiným právnickým subjektem, a to nejenom v ČR, nýbrž i v zahraničí. Proto bylo sdružení nuceno v první řadě použít jiný název při zakládání internetových stránek, a sice BIOTRIN. V březnu 2001 rozhodl Výkonný výbor sdružení i o změně názvu sdružení. Od května 2001 existuje Sdružení BIOTRIN jako nástupnická organizace po Sdružení BIOTREND, to znamená, že převzalo veškeré jeho úlohy vyplývající ze Stanov sdružení. V zakládací listině stojí:

“Cílem a posláním sdružení je všemi dostupnými formami přispívat k rozvoji vzdělání, zvláště poskytováním informací o vědeckém výzkumu a dalších poznatcích z oblasti moderních biotechnologií zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy a to laické i odborné veřejnosti, orgánům státní správy, institucím, společnostem a dalším subjektům za účelem zvyšování vzdělanosti a šíření vědeckých poznatků v souladu s celosvětovými trendy.”

Dále jsou ve stanovách specifikovány metody práce sdružení:

bulletvydávání informačních a vzdělávacích tiskovin,
bulletpořádání vzdělávacích, odborných a informačních akcí,
bulletpůsobení na media
bulletpodávání podnětů a návrhů orgánům státní správy a institucím,
bulletvybudováním funkčního systému, který zprostředkuje výměnu informací mezi členy sdružení, popřípadě dalšími osobami zabývajícími se moderními biotechnologiemi,
bulletspoluprací se zainteresovanými subjekty, včetně zahraničních
Reminder to content type on to