Celý web BIOTRIN
BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích. Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

BIOTECHNOLOGIE 4/4 - Pohledy za horizont

Shlédněte film o problematice geneticky modifikovaných organismů

Reminder to content type on to